Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

YAPAY ZEKA VE ROBOT HUKUKU’NDA SORUMLULUK

Yapay zeka (AI) ve robotlar, bilgisayarlar, algoritmalar ve makineler aracılığıyla insan benzeri görevleri yerine getirebilen sistemlerdir. AI, çevremizdeki verileri analiz edebilir, öğrenebilir ve kararlar alabilir. Robotlar ise fiziksel görevleri yerine getirebilen mekanik veya elektronik cihazlardır.

KİRA İLİŞKİSİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA ZORUNLU ARABULUCULUK

Dünyada ve ülkemizde, gelişen teknoloji ile ortaya çıkan öncelik ve ihtiyaçların karşılanmasında, onarıcı adalet anlayışı da dikkate alınarak farklı bakış açıları ile ekonomik, psikolojik ve sosyal faydaların esas alındığı, adalete erişimi kolaylaştıran farklı uyuşmazlık çözüm modelleri arayışını ve akabinde yeni çözüm modellerinin geliştirilmesi sonucunu doğurmuştur.

7456 SAYILI KANUNUN İLE İHDAS EDİLEN EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ’İN ANAYASA’YA AYKIRILIĞI

Motorlu Taşıtlar Vergisi 197 sayılı kanunda düzenlenmektedir. Bu kanuna göre, trafik şube veya bürolarına, bunun yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş motorlu kara taşıtları, uçak ve helikopterlerin; motor silindir hacimleri, yaşları, azami ağırlıkları, taşıt değerleri, cins ve oturma yerleri, gibi ölçütlere göre oluşturulan fiyat çizelgeleri üzerinden yıllık olarak tahakkuk eden miktarlar üzerinden alınan, bir vergi türüdür.

ÖZEL OKULDA ÖĞRETMENLİK YAPAN İŞÇİNİN İŞ AKDİ ÇALIŞMA İZNİNİN MEB TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ SEBEBİYLE FESHEDİLEBİLİR Mİ?

Çalışma izni, bir kişinin belirli bir işte yasal olarak çalışabilmesi için gereken resmi izindir. Özel eğitim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmeliklere uymak zorundadır. Bu yönetmelikler, eğitim personelinin niteliklerini, görevlendirilmesini ve çalışma izinlerini düzenler.

İŞ YERİNİN İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? ŞARTLARI NELERDİR?

Kira sözleşmesi, bir kiralama sözleşmesidir. Kira sözleşmesi, genellikle bir mülkün sahibi ile mülkü geçici olarak elinde bulundurmak isteyen kiracı arasından yapılan sözleşmedir. Kira sözleşmesi, konut, arsa, gayrimenkul, araba, işletme gibi birtakım şeyler üzerinde yapılabilmektedir.

YARGILAMA AŞAMALARINA GÖRE İHTİYATİ TEDBİRİN HUKUKİ DURUMU

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 389. maddesi gereği; mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ya da tamamen olanaksız duruma geleceği veya gecikme nedeniyle bir sakıncanın, ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi durumlarında, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.

RUSYA'YA UYGULANAN YAPTIRIMLAR VE BENZER YAPTIRIMLARIN ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ HUKUKİ ETKİLERİ

Uluslararası politikada yaptırımlar, hedef ülkelerin belirli politikalardan vazgeçmelerini teşvik amacıyla kullanılan etkili bir araçtır. Son zamanlarda, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna üzerindeki etkisi nedeniyle birçok ülke tarafından Rusya'ya yönelik yaptırımlar uygulanmıştır. Bu nedenlerle birlikte, ekonomik, ticari veya finansal alanda Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların amacı, Rusya'yı politikalarını değiştirmeye ve uluslararası hukuka uygun hareket etmeye teşvik etmek, baskı yapmaktır.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMU VE BU KURUMUN İPTALİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ İNCELEMESİ

Tarihte hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya hükmün gibi kurumlar 1800’lü yılların ortasından itibaren çeşitli hukuk sistemlerinde yerini bulmaya başlamıştır. Bu kurumlar ortaya çıktıkları ilk dönemlerde daha çok hafif suç suçluları ve çocuk suçlular bakımından düzenlenilmiştir.

İŞ FİKİRLERİ VE GİRİŞİMLERİNİN HUKUKİ GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI

Buluş, bir probleme teknik bir çözüm getiren yeniliklerin tümüdür. Yeniliklere örnek vermek gerekirse, tamamıyla yeni bir makine, ürün, kimyasal bileşik veya bir yöntem olabilecektir. Ya da bilinen bir makine, ürün veya yöntemde yapılmış olan bir geliştirme de yeniliğe yol açacaktır.

MARKA HÜKÜMSÜZLÜK ŞARTLARI VE “GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ İLKESİ”

Kişisel hayatlarımızda olduğu gibi ticari hayatta da farklı ve özgün olma; rekabette öne çıkma ve hatırda kalma temel varlık amaçlarındandır. Nasıl ki saç kesimimiz ve giyimimizle tarzımızı ve karakterimizi dışa vurmaya çalışıyorsak ticari işletmeler de markaları aracılığıyla kim olduğunu ve ne yaptığını en çarpıcı ve akılda kalıcı şekilde ifade etme gayretindedir. İşte bu denli önem arz eden markalar, ulusal ve uluslararası hukukta korunarak çeşitli yasal düzenlemeler getirilmiştir.

ÖZEL HASTANELERDE HEKİMİN TIBBİ MÜDAHALESİ SEBEBİYLE HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU

Malpraktis ise hekimin; kasıt, kusur veya ihmal ile yanlış bir uygulamada bulunması, hekimin bilgisizliği, beceriksizliği nedeniyle yanlış veya eksik tedavi uygulanması, yanlış teşhiste bulunması, dolayısıyla hekimin tıbbi ihmali gibi durumlar sebebiyle hastanın zarar görmesi durumudur.

DEVLET HASTANELERİNDE GÖREVLİ HEKİMİN HATALI MÜDAHALESİ SONUCU TAZMİNAT SORUMLULUĞU VE TAZMİNATIN RÜCU ŞARTLARI

Hekimlik kutsal bir görev olduğu gibi içerisinde pek çok sorumluluğu da barındıran önemli bir meslek grubudur. Hasta ise; Hasta Hakları Yönetmeliği’nde [1] “Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan kimse” olarak tanımlanmaktadır.