Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

YAPAY ZEKÂNIN İŞ HAYATINDA KULLANIMINA İLİŞKİN HUKUKİ BİR DEĞERLENDİRME

Yapay zekâ teknolojisine dayanan ChatGPT, Midjourney, Bard, Stable Diffusion gibi uygulamalar birçok şirket tarafından iş hayatında kullanılmaya başlanmıştır. Yapay zekâ araçları olarak adlandırılan bu yapay zekâ tabanlı sistemler, iş süreçlerini optimize ederek ve hızlandırarak maliyet ve zamandan tasarruf sağladıkları için tercih edilmektedir.

KISMİ TENFİZ MÜMKÜN MÜDÜR? TENFİZİN TENFİZİ OLABİLİR Mİ?

Tenfiz, yabancı mahkemelerce verilen bir kararın başka bir ülkede icra edilebilmesi şeklinde tanımlanabilecektir. Tenfiz yoluyla; icrai, tespit veya yenilik doğurucu nitelikte bir kararın doğrudan Türk hukukunda uygulanabilir olması mümkün olmaktadır. Bu kapsamda yabancı bir mahkeme tarafından verilen bir kararın, tenfizine karar verilmesiyle birlikte Türk hukuk sisteminde icra edilebilir hale geldiğinin mümkün olduğu söylenebilecektir.

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN İNCELEMESİ VE KANUNUN UYGULAMA ALANI

Kadın hakları tarihin en önemli insan hakları mücadelelerinden biridir. Kadınlar yüzyıllardır toplumsal, siyasi ve ekonomik olarak ayrımcılığa uğramışlardır. Ancak son yıllarda ulusal ve uluslararası alanda kadın hakları için mücadele artmış; kadın haklarını koruyucu, düzenleyici ve önleyici tedbirler barındıran ulusal bazda ve uluslararası olarak sözleşme, kanun ve yönetmelikler düzenlenmiştir.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNDEN AYRI OLARAK KATI ATIK BERTARAF ÜCRETİNİN TAHSİLİ ÇİFTE VERGİLENDİRME TEŞKİL EDER Mİ?

Katı atık bertaraf ücreti, atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi veya bertaraf edilmesi gibi hizmetlerin maliyetlerini karşılamak amacıyla ödenen bir ücrettir. Bu ücret, atık toplama araçlarının işletilmesi, atıkların taşınması, atık tesislerindeki işleme süreçleri, geri dönüşüm tesislerine yönlendirme veya atık depolama tesislerindeki bertaraf işlemlerini kapsamaktadır.

İŞ HUKUKUNDA İŞÇİLERİN SAHİP OLDUĞU İZİN HAKLARI VE BU İZİNLERİN KULLANIM SINIRI

Çalışma hayatındaki herkesin, başta bedensel ve psikolojik sağlığının korunması, motivasyonlarının artırılması ve buna bağlı olarak hem işçi hem de işveren açısından sağlıklı ve mutlu bir çalışma ortamının sağlanması için izin kullanılması gerekir.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Bundan sonra “Teknokent” veya “Teknopark” olarak anılacaktır.), ülkelere göre farklı terimlerle ifade edilmekte olup İngiltere’de Science Park (Bilim Parkı), Amerika Birleşik Devletleri’nde Research Park (Araştırma Parkı), Fransa’da Technopole (Teknoloji Kenti), Japonya’da Technopolis (Teknoloji Kenti), Almanya’da Grunderzentrum (Kurucu Merkez) olarak adlandırılmıştır.

EYT İLE HAK KAZANILAN KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLER HALİNDE ÖDENEBİLİR Mİ?

4857 sayılı İş Kanunu 14. Maddesince [1] İşçi yaşlılık, malullük veya emeklilik sebebiyle kıdem tazminatı hakkını kazanacaktır. Uzun süredir tartışma konusu olan ve sıkça gündeme gelen EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sorunu ise Resmî Gazete’de yayımlanan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile çözüme kavuşmuştur.

YAPAY ZEKÂ HUKUKU VE CHAT-GPT’NİN HUKUK ÜZERİNE ETKİSİ

Bilişim alanında yaşanan yeni gelişmelerin en önemli sonuçlarından biri de hayatımızda her geçen gün daha fazla yer edinmeye başlayan yapay zekâdır. Yapay zekâ; kısaca bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri insan hareketlerine benzer şekilde yerine getirebilmesi olarak tanımlanabilir. Kendilerine yükletilen belirli görevleri yerine getirebilmeleri için programlanmaları sonucu ortaya çıkarlar.

CREDIT SUISSE AT1 TAHVİL SAHİPLERİ KAYIPLARI İÇİN YATIRIM TAHKİMİNE BAŞVURABİLİR Mİ?

Geçtiğimiz ay İsviçre bankası Credit Suisse`in 2022 yılı mali raporunu yayınlayarak 7,3 milyar İsviçre Frangı zarar ettiğini açıklaması ve bankanın %9,9 hissesini 2022 yılında 1,4 milyar İsviçre Frangı karşılığında satın alan Saudi National Bank`ın bankaya yeni yatırımda bulunmayacağını duyurmasının ardından, Credit Suisse`in hisseleri bir haftada %40 değer kaybetmiş ve banka krize girmişti.

BOŞANMA SÜRECİNDE KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMAYAN EŞİN KİRACILIK SIFATI KAZANMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Aile konutu kavramı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu terminolojisiyle hukuk hayatımıza girmiş olan en önemli kavramlardan birisi olup, TMK’nın gerek evliliğin genel hükümlerini gerek mal rejimlerini gerekse mirasın paylaşımını9 düzenleyen hükümleri arasında yer almış olan önemli bir kavram olmasına karşın, TMK’ da aile konutu kavramına ilişkin bir tanıma yer verilmemiştir.

DEPREMDEN ETKİLENEN KİŞİLERİN MEVCUT BULUNAN VE YENİ AÇILACAK OLAN İCRA TAKİPLERİ BAKIMINDAN SORUMLULUĞU NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı tarafından depremlerle ilgili olarak, T.C. Anayasası’nın 119. maddesi ile 2935 sayılı OHAL Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanlığı’nın 08.02.2023 tarih ve 6785 sayılı kararı ile; depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde, 08.02.2023 Çarşamba günü saat 01.00’den itibaren işleyecek olan 3 ay süreyle olağanüstü hâl ilan edilmiştir.

DEPREM NEDENİYLE MEYDANA GELEN ZARARLARIN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU KAPSAMINDA TAZMİNİ

Deprem nedeniyle yapılarda gelen zararın yanı sıra bedensel zarar, manevi zarar, kar kaybı, destekten yoksun kalma, kira mahrumiyeti gibi zararlar da meydana gelmektedir. Zorunlu deprem sigortası (DASK) kapsamında, yalnızca yapılarda meydana gelen zararlar üst sınıra tabi olacak şekilde tazmin edilmektedir.