Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

YAPAY ZEKANIN HUKUKİ STATÜSÜ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Son zamanlarda yapay zekâya sahip varlıkların gerçekleştirdikleri eylemler neticesinde cezai ve hukuki sorumluluğunun bulunup bulunmayacağı büyük bir tartışma konusu haline geldi.

TAHKİM ANLAŞMASININ GEÇERLİLİĞİ VE ESASINA UYGULANACAK HUKUKUN BELİRLENMESİ

Tahkim anlaşması, taraflar arasında hâlihazırda mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş ya da doğabilecek uyuşmazlıklarla ilgili olarak düzenlenebilmektedir. Tahkimde dava açılabilmesi için taraflar arasında bir uyuşmazlığın mevcut olması gerekmektedir.

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI İLE BAŞVURU SÜRECİ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/p maddesinde, Yükseköğretim Kuruluna yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve lisans üstü diplomaların denkliğini tespit etmek görev olarak verilmiştir.

DİKEY ANLAŞMALARDA YENİDEN SATIŞ FİYATININ BELİRLENMESİ

Dikey anlaşmalar üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren iki ya da daha fazla teşebbüs arasında belirli mal veya hizmetlerin alımı, satımı veya yeniden satımı amacıyla yapılan anlaşmalardır.

YABANCI UNSURLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE YETKİ VE UYGULANACAK HUKUK

Son yıllarda ülkeler arası kültürel, siyasi, ticari, ekonomik etkileşimlerin artmasıyla birlikte yabancı unsurlu sözleşmelerin önemi de aynı ölçüde artmıştır. Yabancı unsur taşıyan sözleşmeler içinde iş sözleşmeleri büyük önem arz etmektedir.

DEVLETİN İNSAN UNSURU VE MİLLİYETÇİLİK

Bir devletin meydana gelmesi ve oluşması için ilk gerekli olan şey insandır. İnsan topluluğu olmadan devletten söz edilemez. İnsansız bir devlet düşünülemez. Bu sebeple de boş bir ülke ya da ıssız bir çöl genişliği ne olursa olsun bir devlet oluşturmaz.

MİLLETLERARASI TAHKİMDE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA YÖNTEMLERİ & HAKEMLERİN GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARI VEREBİLMESİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Geçici hukuki koruma tedbirleri bakımından, uluslararası tahkim yolu seçildiğinde, şüphesiz hakemlerin, devlet mahkemelerinde hâkimlerin sahip olduğu gibi geçici hukuki koruma kararları vermeye yetkisi vardır.

İŞ YERİNDE MOBBİNG

Günümüzde iş hayatında meydana gelen önemli sorunlardan biri olan mobbing (psikolojik taciz) bireylerin kişilik haklarına ve sağlıklarına önemli derecede zarar verebilecek olması nedeniyle üzerinde durulması gereken önemli konulardan biridir.

GEBELİK DÖNEMİNDE TESPİT EDİLEN HASTALIKLARIN BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN HEKİMİN SORUMLULUĞU

Hekim ile hasta arasındaki ilişki kural olarak, güven unsurunun son derece önemli bir özellik olduğu vekalet ilişkisidir. İş görme edimi ihtiva eden sözleşmeler içerisinde güven unsurunun en yoğun olduğu ilişki vekalet sözleşmesidir.

FİNANSAL YARDIM YASAĞI VE KALDIRAÇLI DEVRALMA

Türk Ticaret Kanunu’nun 379. maddesi ile bir şirketin kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini aşacak şekilde ivazlı olarak devralması veya rehin olarak kabul etmesi yasaklanmaktadır.

KRİPTO PARALARIN İCRA TAKİBİ KONUSU YAPILMASI

Şifreleme birimine kriptoloji denmekte iken kripto para ise işlemlerini güvence altına almak amacıyla kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakit paraya alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış, dijital ortamlara özgü sanal bir unsurdur.

İŞÇİNİN ULAŞILABİLİR OLMAMA (ULAŞILAMAMA) HAKKI

Dijital araçlar, işveren ve işçiler için verimi artırır ve esneklik sağlar. Ancak dijital araçlar aynı zamanda sürekli olarak “nöbette olma” kültürünü yaratır ve çalışma saatleri dışında da işçilerin her zaman ve her yerde “ulaşılabilir” olmalarına neden olur.