Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU'NDA TESCİLLİ HAKKIN İLERİ SÜRÜLEMEMESİ

Sınai mülkiyete dayalı haklar, tescile bağlı haklardandır. Tescilin gerçekleşmesiyle birlikte, hak sahibi, bir takım hukuki korumalardan faydalanır.

DENİZ HUKUKU UYARINCA AÇIK DENİZDE BAYRAK DEVLETİ YETKİSİ

Bayrak devleti yetkisi, gemi üzerinde bayrağını taşıma yetkisine sahip devletin yetkisi olmasını ifade etmektedir.

TÜRK HUKUKU KAPSAMINDA YABANCILARIN VE VATANSIZLARIN EVLİLİK KOŞULLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Evlilik Ehliyeti ve Engelleri 4721 sayılı TMK’nın ikinci ayrımında düzenlenmiştir.

TACİRLER ARASI SÖZLEŞMELERDE CEZAİ ŞART

Cezai şart, asıl borç olarak nitelendirilen borcun, hiç ya da gereği gibi yerine getirilmemesi halinde borçlunun alacaklıya ödemekle yükümlü olduğu borç olarak karşımıza çıkmaktadır.

ÖZEL YURT SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNDE CEZAİ ŞARTIN GEÇERSİZLİĞİ

Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde birçok öğrenci eğitim hayatını devam ettirme amacıyla ailelerinden ayrılıp yeni bir şehirlere yerleşmeye başladı.

DENİZ TİCARET HUKUKUNDA YARGITAY KARARLARINA GÖRE ACENTENİN SORUMLULUĞU

Acenteler, işletmeden tamamen bağımsız nitelikte bulunmalarından bahisle sorumluluk alanları bakımından da işletmelerden bağımsız bulunmaktadır.

ELEKTRONİK TİCARET SİTELERİNDE SUNULAN ÜRÜN VE HİZMETLER KAPSAMINDA SATICININ / HİZMET SAĞLAYICININ TÜKETİCİYİ BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin, üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının internet ortamında telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

TURQUALITY

Turquality Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ NİTELİKTE İŞLEMLER

Anonim şirketlerle ilgili Türk hukukunda yer alan ilkelerin başında pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve pay sahipliğinden kaynaklanan bu menfaatlerin dengelenmesi konusu gelmektedir.

ASIL BORÇLU HAKKINDA KONKORDATO DAVASI KAPSAMINDA VERİLEN REHİNLİ MALIN SATIŞININ YAPILAMAYACAĞI KARARI, İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ HAKKINDA DA SONUÇ DOĞURUR

İcra ve İflas Kanunu'nun 285-309. maddeleri arasında düzenlenmiş olan konkordato kurumuna ilişkin yasa tasarısı, 28.02.2018 tarihinde TBMM’de kabul edilip 15.03.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

MARKANIN BEŞ YIL SÜREYLE KULLANILMAMASI NEDENİYLE İPTALİ - 556 SAYILI KHK DÖNEMİNDE ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLEN HÜKMÜN 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNUNDA YER ALMASI

Anayasanın 35.maddesinin birinci fıkrasında herkesin mülkiyet hakkına sahip olabileceği, ikinci fıkrasında ise bu hakların ancak, kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabileceği düzenlenmiştir.

BOŞANMA DAVALARINDA BEKLENEN MENFAAT

Beklenen menfaatler, evlilik birliği boşanma ile son bulmayıp devam etse idi tarafların sahip olabileceği, ancak evlilik birliğinin son bulması sebebiyle artık elde edilemeyecek olan menfaatlerdir.