Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

TÜRKİYEDE DİJİTAL HİZMET VERGİSİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME

Türkiye’de sunulan hangi dijital hizmetlerden elde edilecek gelirlerin dijital hizmet vergisine tabi olacağı ilgili hizmet tanımları yapılarak sınırlı sayıda olmayacak şekilde düzenlenmiştir.

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA ETKİN PİŞMANLIK

Etkin Pişmanlık; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen, bir suçun işlenmesinden sonra failin pişmanlık göstermesi durumunda cezasının azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması halidir.

ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE ARTIRIMININ DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIĞI VE İPTAL DAVASI

Anonim şirketlerde sermaye artırımı esas sözleşmede yer alan esas sermaye miktarının kanunda öngörülen usul izlenerek yükseltilmesidir.

ALACAĞIN İVAZLI TEMLİKİNDE TEMLİK EDENİN GARANTİ SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI

Alacağın devri, TBK 162-172 maddeleri arasında yer alan bir kurumdur.

ULUSAL VE ULUSLARARASI BAĞLAMDA E-SPORUN HUKUKİ BOYUTU

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilinirliği oldukça artan elektronik spor (E-Spor), hızla modern spor kültürünün önemli bir parçası haline gelmeye başlamıştır.

OFF-SHORE ALACAKLARININ TAZMİNİNDE DEVRALAN BANKA İLE TMSFNİN SORUMLULUĞU VE ALACAKLARIN TAZMİNİNE İLİŞKİN HUKUKSAL YOLLAR

“Off-shore bankacılık”, bir ülkede yabancı fonlar ile yapılan, faaliyetlerinin denetimi ve vergisel mevzuat bakımından ülke kanunları dışında kalan bankacılıktır.

İŞÇİNİN AYNI ZAMANDA BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE SİGORTALI ÇALIŞMASI VE BU ÇALIŞMASININ HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI

Bilindiği üzere, SGK uygulamalarında "Sosyal Güvenliğin Tekliği İlkesi" geçerlidir.

TÜRK HUKUKUNDA ESTETİK NİTELİĞİ BULUNMAYAN TEKNİK VE BİLİMSEL FOTOĞRAFLAR, RESİMLER VE ÇİZİMLERİN TELİF HAKKI İLE KORUNMASI

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m.1/B’de eser “sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri” olarak tanımlanmıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ (GDPR) İLE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA ÖNGÖRÜLEN YENİLİKLER

Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (EU General Data Protection Regulation “GDPR”) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

REKABET HUKUKUNDA YATAY İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE BİLGİ DEĞİŞİMİ

Türk Rekabet Hukukunda rakipler arasındaki bilgi değişimine 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 5. Maddelerine ilişkin yayınlanan Yatay İşbirliği Anlaşmaları Hakkında Kılavuz (‘‘Kılavuz’’) kaynaklık etmektedir.

YARGI REFORMU YENİLİKLERİNDEN CEZA MUHAKEMESİNDE SERİ MUHAKEME VE BASİT YARGILAMA USULLERİ

Kamuoyunda birinci yargı reform paketi olarak bilinen 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24.10.2019 tarihli, 30928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KAYIT DIŞI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI OLARAK NİTELENDİRİLEN VARLIK BARIŞI NEDİR?

7143 sayılı “Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” la yapılmış olup, anılan kanun 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.