Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

İŞÇİNİN BORÇLARI NEDENİYLE MAAŞINA HACİZ GELMİŞ OLMASI İŞVERENE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETME HAKKI VERİR Mİ?

İşçinin maaşına birçok haciz gelmesi işverenin bu haciz ihbarnamelerine cevap verme yükümlülüğü olduğu için bu durumun işveren için ayrıca bir iş yükü oluşturması durumunda işverenin bu işçi ile iş sözleşmesini sonlandırma hakkının bulunup bulunmadığı hususu gündeme gelmektedir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN CUMHURBAŞKANI KARARIYLA ÇEKİLMENİN HUKUKİLİĞİ SORUNU

20.03.2021 tarihli, 31429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 19.03.2021 tarihli 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

KRİPTO PARA BORSALARININ KURULMASI, SORUMLULUĞU VE KRİPTO PARA BORSALARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

Kripto paraların tüm dünya da yadsınamaz büyüklükte bir işlem hacmine sahip olduğu artık bilinen bir gerçektir.

YARGITAY İÇTİHATLARI IŞIĞINDA SÜRPRİZ KARAR YASAĞI

6100 sayılı HMK’nın kabulünden sonra, belirsiz alacak davasının uygulamasında Yargıtay içtihatlarının istikrarsızlığı gerek doktrini gerek uygulamayı fazlasıyla meşgul etmiştir.

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ZORUNLU ARABULUCULUK

6325 Sayılı Kanun'da 06.12.2018 tarihli ve 7155 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, bazı tür uyuşmazlıklar için mahkemeye başvurmadan önce bir dava şartı olarak “zorunlu arabuluculuk” şartı getirilmiştir.

İNTERNETTE HAKSIZ REKABET

Haksız rekabet ise hem Türk Borçlar Kanunu’nda hem de Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenme alanı bulmuş bir kavramdır.

GÜNCEL KARARLAR EŞLİĞİNDE 805 SAYILI İKTISADİ MÜESSESELERDE MECBURİ TÜRKÇE KULLANILMASI HAKKINDA KANUN

Milletlerarası tahkim anlaşmaları yönünden 805 sayılı Kanun’un uygulanamayacağı veya bu yöndeki gereklilik belirtilmiş olsa da Yargıtay’ın süregelen içtihatlarında, söz konusu kanunun uygulanması tahkim anlaşmalarını geçersiz kılmıştır.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTAL KARARLARININ DAVALARA ETKİSİ

Anayasa Mahkemesi iptal kararlarında temel kural derhal etki kuralıdır. Buna göre iptal kararları derdest davalara derhal uygulanmaktadır. Bu kuralın istisnası kazanılmış haktır.

KİŞİLİĞİN KORUNMASI

Ülkemizde de kişilik haklarının çerçevesi Anayasa ile belirlenmiş, kişilik hakkının nasıl korunacağı hususu ise kanunlarda düzenlenmiştir.

YAPAY ZEKANIN HUKUKİ STATÜSÜ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Son zamanlarda yapay zekâya sahip varlıkların gerçekleştirdikleri eylemler neticesinde cezai ve hukuki sorumluluğunun bulunup bulunmayacağı büyük bir tartışma konusu haline geldi.

TAHKİM ANLAŞMASININ GEÇERLİLİĞİ VE ESASINA UYGULANACAK HUKUKUN BELİRLENMESİ

Tahkim anlaşması, taraflar arasında hâlihazırda mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş ya da doğabilecek uyuşmazlıklarla ilgili olarak düzenlenebilmektedir. Tahkimde dava açılabilmesi için taraflar arasında bir uyuşmazlığın mevcut olması gerekmektedir.

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI İLE BAŞVURU SÜRECİ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/p maddesinde, Yükseköğretim Kuruluna yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve lisans üstü diplomaların denkliğini tespit etmek görev olarak verilmiştir.