Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

SAVUNMANIN HAZIRLANMASINDA MÜDAFİİN YAPACAĞI HUKUKİ YARDIMIN SINIRLARI VE SINIRLARIN AŞILMASI HALİNDE OLUŞABİLECEK SUÇLAR

Avukat, şüphelinin savunmasını hazırlarken suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme, suçluyu kayırma, tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme, gizliliğin ihlali, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarını işleyebilir mi?

YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ KULLANMADIĞINI VE YILLIK İZİN ÜCRETİNİN ÖDENMEDİĞİNİ İDDİA EDEN İŞÇİYE KARŞI İŞVERENİN İSPAT YOLLARI

Yıllık ücretli izin işverenlerin yükümlü oldukları bir borçtur. Bunun yerine getirildiğinin ispatıysa yine işverene aittir.

TÜRKİYE'DE AR-GE MERKEZİ OLMANIN KOŞULLARI VE BU KAPSAMDA SAĞLANAN AVANTAJLAR

AR-GE, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır.

FATURAYI İMZALADIĞINIZ YERE DİKKAT ETMEZSENİZ FATURA BEDELİNİ TEKRARDAN ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ!

Faturanın düzenlenmesine ilişkin kanun koyucu tarafından Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu vb mevzuatlar ile bu hususu düzenlemiştir.

İŞ HUKUKUNDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4857 Sayılı İş Kanunun 41. maddesinde “Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar” olarak adlandırılan fazla çalışma; iş hukukunda en çok tartışılan ve dava edilen konulardan birini teşkil etmektedir.

İDARENİN BAYINDIRLIK HİZMETLERİ SEBEBİYLE ZARAR VERDİĞİ KİŞİLERE KARŞI KUSURSUZ SORUMLULUK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İdarenin yapmış olduğu köprü, yol, metro, tünel gibi inşaatlar sebebiyle inşaat alanı çevresinde bulunan kişilerin inşaat süresince ve inşaat sonrasında oluşan değer kaybı, müşteri kaybı ve kar kaybı gibi zararlarının idareden tazmin edilmesi mü?

ÇATINIZA GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİ KURARAK ŞEBEKEYE ENERJİ SATMANIZ ARTIK MÜMKÜN OLACAK

Ülkemiz coğrafi yapısı itibariyle yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin ve çeşitliliğe sahip bir konumdadır.

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLERİNİN ÖZEL DENETÇİ ATANMASINI İSTEME HAKKI

Sermaye şirketleri arasında yer alan anonim şirketlerde karar alma organları genellikle çoğunluk pay sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda kararlar aldıkları için kanun koyucu bu durumu dengelemek için pay sahiplerine bir takım haklar tanımıştır.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TARAFINDAN ÇIKARILAN VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin yürürlük tarihi 01.01.2018 olarak belirlenmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA, ÖZELLİKLE UZUN SÜREN YARGILAMA SÜRELERİNE DAYALI ADİL YARGILANMA ve MÜLKİYET HAKKI İHLALLERİ ÇERÇEVESİNDE BENİMSENEN TAZMİNAT HESAPLAMA YÖNTEMİ

Anayasa Mahkemesi, uzun süren yargılama sürelerine dair kararlarında, Avrupa İnsan Haklari Mahkemesi kararlarına atıflarda bulunarak konuyu ele almaktadır.

BAŞLANGIÇTA ÖNE SÜRÜLMEYEN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN ISLAH YOLU İLE SONRADAN TALEP EDİLMESİ

Islah yöntemi sayesinde tarafların taleplerini değiştirebilmesi, arttırabilmesi kanunen bir hak olarak taraflara sunulmuştur.

KASKO SİGORTASINDA EK HIRSIZLIK TEMİNATI ALMAK GEREKLİ MİDİR?

Kasko sigortası kapsamında hırsızlık riskinin hangi hallerde teminat altında olduğu hangi hallerde teminat dışında kaldığının hukuken izah edilmesi gerekmektedir.