Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ A.Ş VE LTD ŞİRKETLERİNE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLMESİNİN ŞARTLARI

Ticaret Şirketlerinin hangi malvarlığı unsurlarını sermaye olarak koyabileceği Türk Ticaret Kanunun 127. Maddesinde, genel bir biçimde düzenlenmiş olup, yine aynı madde çerçevesinde Fikri Mülkiyet haklarına özel olarak yer verilmiştir.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI VE BAŞVURU YOLLARI

Vatandaşlık kavramı, günümüzde, en basit ifadeyle, bireyin belirli bir devletle arasındaki karşılıklı hak, görev ve yükümlülük ilişkilerini belirleyen hukuksal bir bağı ifade eder.

TÜRK CEZA HUKUNDA TÜRKİYENİN YARGILAMA ALANI VE YABANCILARIN, TÜRK CEZA YARGILAMASINA TABİ OLMA DURUMLARI

Her devletin bir egemenlik alanı vardır. Bu alanda, devletler kamu düzenini istedikleri gibi tesis ederler. Devletler yetki alanlarını ya suçu işleyen veya suçtan zarar gören kişi itibariyle, ya da suçun işlendiği yer itibariyle sınırlandırılmıştır.

GÜNCEL GELİŞMELERİN IŞIĞINDA ÇEKTEN DOĞAN YABANCI UNSURLU UYUŞMAZLIKLARA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ

Güncel gelişmelerin ışığında çekten doğan yabancı unsurlu uyuşmazlıklara uygulanacak hukukun tespiti

ULUSLARARASI MÜLTECİ HUKUKU VE TÜRKİYE

Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye

ULUSLARARASI HUKUKUN GENİŞLEMESİ VE FARKLILAŞMASINDAN KAYNAKLANAN ZORLUKLAR

Uluslararası hukuk bölünüyor mu? Uluslararası hukukun genişlemesi ve farklılaşmasından kaynaklanan zorluklar nelerdir?

"HALK OYUYLA İŞ BAŞINA GELEN YARGIÇLARA GÜVENİ ARTIRMAK"

"Halk Oyuyla İş Başına Gelen Yargıçlara Güveni Artırmak" (A. G. Prudenti, New York Baş İdari Hakiminin yazısı)

AV. DR. ÖZGÜN ÖZTUNÇ'UN REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN 15. MADDESİNİN ANAYASA'YA VE AİHS'YE AYKIRILIĞI KONULU MAKALESİ REKABET FORUMU'NDA YAYIMLANDI

Hukuk Büromuzun Kurucu Ortağı Av. Dr. Özgün Öztunç'un Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 15. Maddesinin Anayasa'ya ve AİHS'ye Aykırılığı konulu makalesi Rekabet Forumu'nun 84. sayısında yayımlandı.

1982 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA "BARIŞÇIL AMAÇLAR" TERİMİNİN ANLAMI

1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Kapsamında "Barışçıl Amaçlar" Teriminin Anlamı

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNİN İNCELENMESİ

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 51 ve 84. Maddelerine dayanılarak hazırlanmış, 14.01.2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

BİREYSEL MÜŞTERİ HAKEM HEYETİ

BİREYSEL MÜŞTERİ HAKEM HEYETİ

BİRLEŞME VE DEVRALMA GÖRÜNÜM RAPORU 2014

Ekonomik Analiz ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu 2014