Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

INCOTERMS 2020 DEĞİŞİKLİKLERİ

Uluslararası ticaretin yoğun olarak gerçekleştiği özellikle son yarım yüzyılda farklı ülke kanunlarının yol açtığı belirsizliklerin, anlaşmazlıkların ve risklerin ortadan kaldırılabilmesi için ortak kurallara ihtiyaç duyulmuş ve çeşitli uluslararası yapılandırmalara gidilmiştir.

ANONİM ŞİRKETLERDE REKABET YASAĞI

Günümüzde hâkim olan liberal ekonomi sistemi temel itibariyle serbest rekabet anlayışına dayanmaktadır. Anayasa’nın 48. maddesinde de herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme yapma özgürlüğüne sahip olduğu belirtilmektedir.

BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ TELİF HUKUKU KAPSAMINDA KORUNMASI

Teknolojik gelişmelerin bizleri getirdiği noktada, bilgisayar sistemleri hayatımızın her alanında vazgeçilmezimiz haline gelmiş olup her geçen gün iş dünyasında, sosyal ve kişisel alanımızda çok çeşitli ihtiyaçlarımıza cevap verecek şekilde gelişmeye devam etmektedir.

COVİD-19 SALGINININ İŞ KAZASI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İŞVEREN TARAFINDAN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘’Pandemi’’ olarak ilan edilen COVİD-19 salgını sebebiyle ülkemizde önlemler alınmakta, bu kapsamda kimi işyerleri tarafından zorunlu olarak, kimi işyerleri tarafından gönüllü olarak çalışmalar durdurulmaktadır.

COVİD-19'UN MEVCUT KONKORDATO PROJELERİNE ETKİSİ

Ülkemiz ve dünya, 11.03.2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik bir hastalık olarak ilan edilen Covid-19 virüsüyle yaklaşık üç aydır mücadele ediyor.

REKABET HUKUKUNDA COVİD-19 ETKİLERİ

Covid 19 salgını, tüm dünya genelinde sosyal hayatın yanı sıra ekonomileri de durma noktasına getirdi. Ayrıca salgına karşı mücadelede gerekli olan tüm tıbbi malzeme ve kişisel koruyucu ekipmanların üretim ve tedarik aşamasındaki aksaklıklar nedeniyle çok büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır.

COVID-19 SONRASI YENİ DÜNYA DÜZENİ - DİJİTAL PARA VE TÜRK MEVZUATINDAKİ YERİ

Tüm dünya aylardır, alışık olmadığı bir biçimde büyük çapta, beklenmedik ve ciddi kayıplara yol açan Covid-19 pandemisi ile mücadele ediyor.

COVİD-19 DÖNEMİNDE DAVA ŞARTI ARABULUCULUK SÜRECİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Tüm dünyada etkisi görülen ve Dünyayı Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgınının ülkemizde de baş göstermesi nedeniyle salgının olası olumsuz ekonomik sonuçlarını ortadan kaldırmak veya en aza indirmek amacıyla bazı hukuki düzenlemeler yapılmıştır.

COVİD-19 NEDENİYLE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN HAKLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve giderek yayılmaya devam eden koronavirüs etkisini sürdürmeye devam etmektedir. 2019 yılının aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ilk kez görülen koronavirüs salgını belirti veren ve çok hızlı bulaşan bir hastalık olarak kabul ediliyor.

COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ÇEK İBRAZI VE KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇUNA İLİŞKİN YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER

Ülkemizde ve dünyada yaşanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik ve ticari hayata etkilerinin azaltılması hususunda ülkemizde de bankacılık ve çek hukukuna ilişkin mevzuatta birtakım değişikler yapılmıştır. Yazımız konusu, yaşanan süreçte çek ibrazının mümkün olup olmadığı ve 7226 sayılı torba yasada karşılıksız çek keşide etme suçuna ilişkin yürürlüğe giren düzenlemedir.

SALGIN İLE MÜCADELEDE PATENT KORUMASI - TEŞVİK Mİ ENGEL Mİ?

Toplum sağlığı ve devamlılığı, doğası gereği küresel bir amaçtır ve uluslararası alanda da yüksek önem ve önceliğe sahiptir.

KORONAVİRÜSÜN YAYGINLAŞMASI KAPSAMINDA İŞ HUKUKU BAKIMINDAN MEYDANA GELEBİLECEK HUKUKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve giderek yayılmaya devam eden Koronavirüs etkisini sürdürmeye devam etmektedir. 2019 yılının aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ilk kez görülen Koronavirüs salgını belirti veren ve çok hızlı bulaşan bir hastalık olarak kabul ediliyor.