Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GETİRİLEN DÜZENLEME

Ülkemizde, “internet ortamında bulunan bir içeriğe ya da doğrudan bir internet sitesine erişimi engelleme” kavramı, ilk olarak 5651 sayılı Kanun ile 4 Mayıs 2007 tarihinde hayatımıza girmiştir.

KONKORDATO VE ÇEKLE İLGİLİ KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİNE SEBEBİYET VERME SUÇU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 795. maddesinde çeklerin görüldüğünde ödeneceği, buna aykırı kayıtların yazılmamış sayılacağı düzenlenmiştir.

KESİN KARARLAR YÖNÜNDEN MADDİ HATANIN DÜZLETİLMESİ TALEPLİ KARAR DÜZELTME

Bilindiği üzere, olağan kanun yolları, henüz kesinleşmemiş olan kararlara karşı başvurulan kanun yoludur.

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU'NDA TESCİLLİ HAKKIN İLERİ SÜRÜLEMEMESİ

Sınai mülkiyete dayalı haklar, tescile bağlı haklardandır. Tescilin gerçekleşmesiyle birlikte, hak sahibi, bir takım hukuki korumalardan faydalanır.

DENİZ HUKUKU UYARINCA AÇIK DENİZDE BAYRAK DEVLETİ YETKİSİ

Bayrak devleti yetkisi, gemi üzerinde bayrağını taşıma yetkisine sahip devletin yetkisi olmasını ifade etmektedir.

TÜRK HUKUKU KAPSAMINDA YABANCILARIN VE VATANSIZLARIN EVLİLİK KOŞULLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Evlilik Ehliyeti ve Engelleri 4721 sayılı TMK’nın ikinci ayrımında düzenlenmiştir.

TACİRLER ARASI SÖZLEŞMELERDE CEZAİ ŞART

Cezai şart, asıl borç olarak nitelendirilen borcun, hiç ya da gereği gibi yerine getirilmemesi halinde borçlunun alacaklıya ödemekle yükümlü olduğu borç olarak karşımıza çıkmaktadır.

ÖZEL YURT SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNDE CEZAİ ŞARTIN GEÇERSİZLİĞİ

Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde birçok öğrenci eğitim hayatını devam ettirme amacıyla ailelerinden ayrılıp yeni bir şehirlere yerleşmeye başladı.

DENİZ TİCARET HUKUKUNDA YARGITAY KARARLARINA GÖRE ACENTENİN SORUMLULUĞU

Acenteler, işletmeden tamamen bağımsız nitelikte bulunmalarından bahisle sorumluluk alanları bakımından da işletmelerden bağımsız bulunmaktadır.

ELEKTRONİK TİCARET SİTELERİNDE SUNULAN ÜRÜN VE HİZMETLER KAPSAMINDA SATICININ / HİZMET SAĞLAYICININ TÜKETİCİYİ BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin, üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının internet ortamında telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

TURQUALITY

Turquality Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ NİTELİKTE İŞLEMLER

Anonim şirketlerle ilgili Türk hukukunda yer alan ilkelerin başında pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve pay sahipliğinden kaynaklanan bu menfaatlerin dengelenmesi konusu gelmektedir.