Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ

01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, pay ve pay senetlerinin devrinin esas sözleşmeyle sınırlandırılmasına ilişkin önemli değişiklikler getirmiştir.

REHİN HUKUKU

Medeni Kanun kapsamında ele alınan sınırlı ayni haklardan birisi de rehin hakkıdır. Bilindiği üzere sınırlı ayni hak, malikin mülkiyet hakkına sınırlama getirir ve eşya üzerinde malike kullanma ve yararlanma yetkilerinden bir veya ikisini sağlar.

TAHKİM YARGILAMASININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UNCITRAL AÇIKLAMALARI

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL), bu açıklamaların son versiyonunu yirmi dokuzuncu toplantısında (New York, 28 Mayıs - 14 Haziran 1996) kabul etmiştir.

MİLLETLERARASI TAHKİMDE DELİL İKAMESİ HAKKINDA IBA KURALLARI

Uluslararası Barolar Birliği Konseyi'nin 29 Mayıs 2010 tarihli kararı ile kabul edilmiştir.

6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ

6102 Sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanmış ve 01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE SAİR MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARA İTİRAZ EDİLMESİ USULÜ

4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sair Mevzuatlar Çerçevesinde Uygulanan İdari Para Cezaları ve Bu Cezalara İtiraz Edilmesi Usulü

6502 SAYILI TÜKETİCİ KANUNUNA DAYANILARAK DÜZENLENEN YÖNETMELİKLER

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a dayanılarak birçok yönetmelik yürürlüğe girmiş, bir kısmı ise taslak haline getirilmiştir.

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM MERKEZİ AÇILIŞI VE TAHKİM KURALLARI TANITIM TOPLANTISI

12 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleşen ITOTAM Açılışı ve Tahkim Kuralları Tanıtım Toplantısına Özgün Hukuk da katıldı.

KOD UYGULAMASI ANAYASA'YA AYKIRI

Maliye Bakanlığı'nın naylon faturayı engellemek amacıyla uygulamaya koyduğu, ancak iş dünyasında infiale yol açan kod sistemine yargı dur diyor.

İŞE İADE DAVALARINDA SGK HATA YAPIYOR

İşe iade davalarının son 7-8 yıl içinde çalışma hayatında en çok tartışılan konulardan birisi olduğunu söylesek abartmış olmayız.

PART-TIME ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ HAKLARI VAR MIDIR?

Kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesi ile işyerinde çalışan işçilerin hafta tatili haklarının bulunup bulunmadığına ilişkin farklı görüşler ve uygulamalar bulunmaktadır.

CEZA MUHAKEMESİ AÇISINDAN YASAK DELİLLER VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇISINDAN YASAK DELİLLER İLE TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SORUNU

Bilindiği üzere ceza muhakemesi hukukunun amacı, maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır.