Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

KONSER BİLETİ, OTOBÜS BİLETİ, OTEL REZERVASYONU GİBİ İLERİ TARİHLİ HİZMETLERİN SATIN ALINMASI SONRASINDA SÖZLEŞMENİN TÜKETİCİ TARAFINDAN FESHEDİLMESİ

İleri tarihli bir zamanda ifa edilecek hizmetin (konser, otobüs-uçak bileti, otel rezervasyonu vb) satın alınması sonrasında hizmetten yararlanılmazsa ödenen para geri alınabilir mi?

TÜKETİCİLERİN İMZALADIĞI SÖZLEŞMELER ÖZELİNDE HAKSIZ SÖZLEŞME ŞARTI KAVRAMI VE YAPTIRIMI

“Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan olan sözleşme şartlarıdır.”

ESKİ İŞVERENİN ESKİ İŞÇİSİNE YAPMAK ZORUNDA OLDUĞU PAYLAŞIMLAR

Profesyonel iş hayatındaki kişiler, kariyerlerine yön verirken belirli sektörlerde çalışarak deneyim kazanımı yapmaktadır. Herhangi bir sektörde firmaların personel temini için ilk kriterini ise genellikle deneyim bilgisi oluşturmaktadır.

TÜRKİYE UYGULAMASINDA İSTİNAF KANUN YOLUNUN KISA BİR ELEŞTİRİSİ

İstinaf, kelime anlamı olarak, bir işe yeniden başlamak, yeniden ele almak demektir. Hukuki bağlamda ise, ilk derece mahkemesi kararlarına karşı en üst dereceli mahkemeden önce, ikinci derecede başvurulan kanun yolunu ifade etmektedir.

HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNDA OLAĞAN ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Haksız fiil sorumluluğu, günlük hayat akışında en çok karşılaşılan sorumluluk türlerinin başında gelir. Zira, farkında olarak ya da olmayarak günlük yaşamımızı idame ederken çok sayıda sözleşme dışı ilişki kurarız.

HOLLANDA'DA DEVLET İCRA MUAFIYETİ - ALACAKLILARIN ELİ BOŞ MU KALACAK?

Hollanda'da yatırımcı-devlet uyuşmazlık çözümü bağlamında, Yukos davası son zamanlarda küresel tahkim arenasında ve ötesinde ilgi çekmeyi başardı.

ŞİDDET MAĞDURU KADIN VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI HAKKINDA ÖNERİ VE TEDBİRLER

Ülkemizde uzun yıllar kadına yönelik şiddetin aile içi mesele olduğu ve sadece eşleri ilgilendirdiği düşüncesi etkili olmuştur.

TEMİNAT SENETLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR NELERDİR?

Sözleşme uyarınca, mal veya hizmetin eksiksiz tamamlanacağını, taahhüdün sorunsuz yerine getirileceğini; aksi takdirde bedel ödeme sorumluluğu ile karşı karşıya kalınacağını beyan eden tarafın imzaladığı şartlı-bedelli senede teminat senedi denir.

330/2010 SAYILI TÜZÜK VE 461/2010 SAYILI AVRUPA BİRLİĞİ MOTORLU TAŞIT SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMA VE UYUMLU EYLEMLERE İLİŞKİN TÜZÜK DÜZENLEMELERİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılında motorlu taştılar sektörü özelinde oluşturulup yürürlüğe koyulan 1400/2002 sayılı 1400/2002 sayılı Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyeti Tüzüğü Tüzük’ü dört temel sektörel hedeften bahsetmiştir.

7101 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN KABULÜ İLE KALDIRILAN İFLAS ERTELEME KURUMU VE İFLAS DIŞI KONKORDATO SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.03.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

ULUSAL VE GENEL TATİLLERDE DEVAMSIZLIK YAPAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHEDİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Bilindiği üzere kanunla belirlenen resmi ve ulusal tatil günlerinde işçiler işveren tarafından çalıştırılmaya zorlanamaz. Ancak bu kural İş Kanunda emredici bir hüküm değildir.

İTHALATTA HAKSIZ REKABET HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILMASI VE ÖNLEMLERİN UYGULANMASI

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2014 yılı itibariyle 57 soruşturma yürütülmekte olup, 15 farklı ürünle ilgili koruma önlemleri de yürürlüktedir. Şimdiye kadar yürütülen soruşturmalar neticesinde 193 ithalat tebliği yayınlanmıştır.