Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

ZİNA SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA SONUCUNDA KUSURLU EŞİN KATILMA ALACAĞININ KALDIRILMASI VEYA AZALTILMASI (TMK M. 236/2)

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’un 236. maddesinin birinci fıkrasına göre her eş veya mirasçılarının diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olmaktadır.

ULUSLARARASI ANDLAŞMALARIN YAPILIŞ USULÜ VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ SÜRECİ

22 Mayıs 1969 tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin tarafı olan devletler bu sözleşmeyi uluslararası hukuk kaynağı olarak kabul etmektedirler. Bu sözleşmenin 1. maddesinde sözleşmenin kapsamı ve 2. maddesinde ise sözleşmenin uygulanması bakımından terimlerin tanımı yapılmıştır.

COVİD-19 SALGIN HASTALIĞI KAPSAMINDA ZORUNLU AŞI TARTIŞMALARINA İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRME

Aşı hem bireysel bağışıklığın artmasını hem de aşılanmamış kişilerin, aşılanan kişiler nedeniyle, hastalık etkeni ile temaslarının azalması sonucu, toplumda o hastalığın görülme hızının azalmasını sağlar. Buna toplumsal bağışıklık (Herd Immunity) denir.

ESKİ ÇALIŞANIN HUKUK MAHKEMELERİNDE TANIKLIK YAPMASI İŞVEREN İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK TEŞKİL EDER Mİ?

Yeni işe başlayacak kişiler iş sözleşmesine ek olarak işyerlerinin menfaatlerini korumak için bir dizi ek sözleşmeler de imzalamaktadırlar. Bu sözleşmelerden bir tanesi de işyerinin bilgi gizliliğini sağlayan gizlilik sözleşmesidir.

KONKORDATONUN KİRA SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kira sözleşmeleri, nitelikleri gereği sürekli bir edim içerirler. Taraflar, aralarındaki kira sözleşmesi devam ettiği sürece karşılıklı ve sürekli hak ve borçlara sahiptir.

YARGILAMA HARÇLARININ TÜRK HUKUKU VE UYGULAMALARI BAKIMINDAN ÖNEMİ

Modern hukuk düzenlerinde, bireylerin kendiliğinden hak almaları yasaklanmış̧ ve ceza kanunlarında suç̧ olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, hakkı ihlal edilen ya da bu nitelikte bir tehlikeyle karşı karşıya kalan bireyler, ancak devletin yargı organlarına başvurmak suretiyle haklarını arayabilirler.

TİCARİ REKLAMLARDA DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK İLKESİ ÜZERİNE İNCELEME

Günden güne gelişen teknoloji ve endüstrileşen dünya ile birlikte tüketim faaliyetleri gelişerek artmaktadır. Bu durum tüketicilerin mal ve hizmet piyasasını detaylıca araştırmasını ve kendileri için en avantajlı ürün veya hizmete ulaşmasını sağlamaktadır.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASININ ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE BAKIMINDAN SONUÇLARI

Davanın açılmamış sayılması kavramı, tarafların sahip olduğu özgürlüğü, ölçüsüz bir şekilde kullanmalarını engelleyici nitelikte olup, davayı izlememek ve bazı usul işlemlerini yerine getirmemek suretiyle davanın sürüncemede bırakılmasına karşı öngörülmüş bir çaredir.

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLENDİRME

İnternetin gelişmesiyle birlikte İnternet üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetler artmış ve elektronik ticaret kavramı daha çok duyulmaya başlanmıştır. Yaşanan teknolojik gelişmeler ile birlikte tüm sektörler açısından gelişen elektronik ticaretin (e-ticaret) önemi yadsınamaz hale gelmiştir.

TAHKİM SÖZLEŞMELERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE TEŞMİLİ

Daha önceki yazımızda tahkim sözleşmelerinin hükümsüzlüğüne değinmiş, taraflar arasında bağlayıcı ve yazılı bir tahkim anlaşması olmadıkça, tahkim anlaşmasının hükümsüz olacağından bahisle, söz konusu uyuşmazlığın devlet mahkemeleri eliyle çözümlenmesi gerektiğinden bahsetmiştik.

YABANCI UNSURLU SÖZLEŞMELERDE HUKUK SEÇİMİ

Çağdaş hukuk sistemlerinde, taraflar sözleşmeye uygulanacak hukuku serbestçe kararlaştırabilmektedir. Bu husus Türk Hukukunda sözleşme serbestisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK PSİKOLOJİK ŞİDDETİN BOYUTU VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE HUKUKUN ROLÜ

İnsanlık tarihiyle birlikte ortaya çıkmış olan şiddet birçok bireysel ve toplumsal öğe ile birlikte karmaşık bir yapı ortaya koymaktadır. Bu nedenle şiddet olgusunu tanımlamak ve ortaya çıkarmak da kolay olmamaktadır.