Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

ÇOCUĞUN MİRASÇILIKTAN ÇIKARILMASI VE BUNUN İÇİN ARANAN DURUMLAR NELERDİR?

Miras birinin ölümünden sonra kişiden geriye kalan aktif ve pasiflerin hayatta olan ve mirasa hak kazanmış kişilere bırakılması olarak tanımlanabilir. Vasiyet düzenlenerek de miras bırakılabilmekte olup, mirasçıların miras üzerinde hak kazanabilmesi için vasiyet düzenlenmiş olması aranmaz.

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU VE SORUŞTURMA YÖNTEMLERİ

Bilişim suçları, modern ve elektronik dünyanın gelişimi ile hukuk dünyasında kendini göstermeye başlamıştır. Yapay zekanın gelişimi, cep telefonu, bilgisayar, akıllı saatler gibi teknolojik cihazların hayatımızda daha çok yer edinmesiyle birlikte işbu araçların suç dünyasında yer edinmesini doğurdu.

KİRA TESPİT DAVASI İLE KİRA BEDELİ UYARLAMA DAVASI ARASINDAKİ FARKLAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA

Günümüzde kira ilişkisi gerek konut gerek işyeri gereksinimi açısından insan hayatının temel ihtiyaçları arasında yer alarak yaygın bir şekilde kurulan ve bu nedenle de toplumun büyük bir bölümünü ilgilendiren hukuki bir ilişki olarak karşımıza çıkmaktadır.

PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEBİYLE İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

İşverenin performans düşüklüğünü fesih nedeni yapabilmesi için öncelikle işyerine özgü olan, çalışanların performanslarının değerlendirileceği Performans Değerlendirme Sistemi geliştirmesi gerekmektedir. Bu performans değerlendirme sistemi ve uygulama yöntemleri işçilerin bilgilerine sunulmalı ve işyerinde uygulanmalıdır.

TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI, ZIYAI VE ZAYİ BELGESİ ALINMASI

Her tacir, Türk Ticaret Kanunu’na göre: “ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır.” (TTK md. 64).

MOBİL OYUNLARIN FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Mobil oyunlar cep telefonları, tabletler, el konsolları gibi taşınabilir elektronik cihazlar için üretilen oyunlardır. Genellikle mobil uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilmekte ve oyun içindeki reklamlar ve oyun içi satın alımlarla gelir elde edilmektedir. Akıllı telefonların yaygınlaşması ve amatör mobil oyun üreticilerinin artmasıyla mobil oyunlar daha erişilebilir hale gelmiş ve sektör büyümüştür.

YAPAY ZEKÂNIN İŞ HAYATINDA KULLANIMINA İLİŞKİN HUKUKİ BİR DEĞERLENDİRME

Yapay zekâ teknolojisine dayanan ChatGPT, Midjourney, Bard, Stable Diffusion gibi uygulamalar birçok şirket tarafından iş hayatında kullanılmaya başlanmıştır. Yapay zekâ araçları olarak adlandırılan bu yapay zekâ tabanlı sistemler, iş süreçlerini optimize ederek ve hızlandırarak maliyet ve zamandan tasarruf sağladıkları için tercih edilmektedir.

KISMİ TENFİZ MÜMKÜN MÜDÜR? TENFİZİN TENFİZİ OLABİLİR Mİ?

Tenfiz, yabancı mahkemelerce verilen bir kararın başka bir ülkede icra edilebilmesi şeklinde tanımlanabilecektir. Tenfiz yoluyla; icrai, tespit veya yenilik doğurucu nitelikte bir kararın doğrudan Türk hukukunda uygulanabilir olması mümkün olmaktadır. Bu kapsamda yabancı bir mahkeme tarafından verilen bir kararın, tenfizine karar verilmesiyle birlikte Türk hukuk sisteminde icra edilebilir hale geldiğinin mümkün olduğu söylenebilecektir.

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN İNCELEMESİ VE KANUNUN UYGULAMA ALANI

Kadın hakları tarihin en önemli insan hakları mücadelelerinden biridir. Kadınlar yüzyıllardır toplumsal, siyasi ve ekonomik olarak ayrımcılığa uğramışlardır. Ancak son yıllarda ulusal ve uluslararası alanda kadın hakları için mücadele artmış; kadın haklarını koruyucu, düzenleyici ve önleyici tedbirler barındıran ulusal bazda ve uluslararası olarak sözleşme, kanun ve yönetmelikler düzenlenmiştir.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNDEN AYRI OLARAK KATI ATIK BERTARAF ÜCRETİNİN TAHSİLİ ÇİFTE VERGİLENDİRME TEŞKİL EDER Mİ?

Katı atık bertaraf ücreti, atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi veya bertaraf edilmesi gibi hizmetlerin maliyetlerini karşılamak amacıyla ödenen bir ücrettir. Bu ücret, atık toplama araçlarının işletilmesi, atıkların taşınması, atık tesislerindeki işleme süreçleri, geri dönüşüm tesislerine yönlendirme veya atık depolama tesislerindeki bertaraf işlemlerini kapsamaktadır.

İŞ HUKUKUNDA İŞÇİLERİN SAHİP OLDUĞU İZİN HAKLARI VE BU İZİNLERİN KULLANIM SINIRI

Çalışma hayatındaki herkesin, başta bedensel ve psikolojik sağlığının korunması, motivasyonlarının artırılması ve buna bağlı olarak hem işçi hem de işveren açısından sağlıklı ve mutlu bir çalışma ortamının sağlanması için izin kullanılması gerekir.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Bundan sonra “Teknokent” veya “Teknopark” olarak anılacaktır.), ülkelere göre farklı terimlerle ifade edilmekte olup İngiltere’de Science Park (Bilim Parkı), Amerika Birleşik Devletleri’nde Research Park (Araştırma Parkı), Fransa’da Technopole (Teknoloji Kenti), Japonya’da Technopolis (Teknoloji Kenti), Almanya’da Grunderzentrum (Kurucu Merkez) olarak adlandırılmıştır.