Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

REKABET KURUMU’NUN İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK CENTİLMENLİK ANLAŞMALARI NEDENİYLE TEŞEBBÜSLER HAKKINDA YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMA NETİCELENDİ

Rekabet Kurulu, (“Kurul”) aralarında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.’nin de bulunduğu bilişim ve telekomünikasyon alanlarında faaliyet gösteren 8 şirketin işgücü piyasasına yönelik yapılan centilmenlik anlaşmalarına taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 4. maddesini ihlal ettiklerini tespit etmiştir.

GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ 230 LİRA OLDU

“Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik” uyarınca her yıl toplanan ve sekretaryası Genel Müdürlüğümüzce yürütülen “Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu” 2024 yılı bedel tespiti için toplandı.

ANAYASA MAHKEMESİ, DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE BAĞDAŞMAYAN ÜCRETLİ YILLIK İZİN HAKKINA İLİŞKİN KURALIN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNA HÜKMETTİ

Anayasa Mahkemesi 01/02/2024 tarihinde 2022/154 Esas numaralı dosyada verilen karara göre, 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 40. maddesinin yedinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğunu tespit etmiştir. İlgili fıkranın iptal kararı Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ 07.03.2024 TARİHİNDE RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Milletlerarası tahkim ücret tarifesi hakkında tebliğ 07.03.2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı.

ANAYASA MAHKEMESİ 20.03.2024 TARİHLİ KARARINDA, PROFESÖRLÜĞE YÜKSELME İÇİN BEŞ YIL SÜREYLE GELİR GETİRİCİ ETKİNLİKTE BULUNMAMA ŞARTININ ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE HÜKMETTİ

Anayasa Mahkemesi’nin 2019/17374 başvuru numaralı, 29.11.2023 karar tarihli kararı 20.03.2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Başvuruya konu olay profesörlüğe yükselme ve atama için beş yıl süreyle gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmama şartı nedeniyle iki tıp doçentinin özel hayata saygı haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ KISITLANMASINA İLİŞKİN MEVZUAT GÜNCELLENDİ

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasından Muaf Tutulan Uygulamalara İlişkin Genelge yayımlandı.

DURUŞMASIZ OLARAK VERİLEN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA İLİŞKİN KARAR NEDENİYLE KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKININ İHLAL EDİLMESİ

Başvurucu 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda düzenlenen suçlar kapsamında tutuklu olarak yargılanmaktadır. Ağır ceza Mahkemesi 06.03.2020 tarihindeki duruşmada tutukluluk halinin devamına karar vermiştir.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU KİŞİSEL VERİLERİN KANUNLARDA ÖNGÖRÜLMESİ SEBEBİYLE İŞLENMESİ ŞARTINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU YAYINLADI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) 12.02.2024 tarihinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası (a) bendinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülme” kişisel veri işleme şartı hakkında bilgi notu yayınladı.

TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULAN 8. YARGI PAKETİNİN İLK 14 MADDESİ TBMM ADALET KOMİSYONLUĞUNCA KABUL EDİLDİ

8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16.02.2024 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.

ÖZGÜN LAW & BEONE TÜRKİYE ORTAK SEMİNERİ

Özgün Hukuk ve Beone Türkiye'nin İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 19.02.2024 tarihinde saat 08.30-12.30 arasında “Joint Seminar on Investment in Russia: Sanctions and Other Legal and Tax Matters to Consider” ortak seminerini düzenleyeceklerini duyurmaktan mutluluk duyarız.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İDARİ PARA CEZASI TUTARLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. maddesinde belirtildiği üzere idari para cezaları 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesinin 7. Fıkrasında düzenlenmektedir.