Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

TAHKİMİN AMACI, KONUSU VE BİR BAŞVURU ALANI OLAN GÜVENCE HESABI

Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların, yargı gücü dışında özel bir organ aracılığıyla çözümlenmesidir.

BANKALARIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Özel güven yönünden bankaların sorumluğun ölçüsünün belirlenmesinde kullanılacak genel kurallardan biri olan TTK gereğince ‘‘her tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi lazımdır’’.

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN ÜZERİNE İNCELEME

Kadına yönelik ve aile içi şiddet yalnızca ülkemizde değil, dünyanın her yerinde ağır insan hakları ihlallerine yol açan ve kesin çözüm bekleyen, ağır ve sancılı bir toplum vakasıdır.

HUKUKİ OLARAK EL ATILAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI

Kamulaştırmasız el atma; idarenin; özel mülkiyette bulunan taşınmazlara kişinin mülkiyet hakkını kısıtlayacak şekilde müdahale etmesidir.

EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ VE VELAYET SORUNU

Cinsiyet, yaşayan bir organizmada erkekle dişiyi ayırt etmeye yarayan yapı özelliğidir.

FİNANSAL YAPILANDIRMA SÜRECİNDE EKSİKLİKLERİMİZ VE TÜRKİYENİN CHAEBOLLARI

İlk kez 1970 yılında İngiltere Merkez Bankası önderliğinde hayata geçirilen “Londra Yaklaşımı” ile ekonomik kriz içinde bulunan şirketlerin finansal kurumlara olan borçları yeninden yapılandırıldı.

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA MENFİ TESPİT DAVALARI DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINDA MIDIR?

İhtiyari olarak başlayan Arabuluculuk uygulaması,7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile dava şartı olarak düzenlenmiş ve iş uyuşmazlıklarında zorunlu hale gelmiştir.

İNTERNET ARACILIĞI İLE KİŞİLİK HAKLARI İHLALİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

İnternetin bir kişi veya kuruma bağlı olmayışı, hukuki düzenlemelerin yapılmasını zorlaştırmakta, bir özgürlük ortamı olarak görülen internetin gereksiz hukuki düzenlemelerle kısıtlanması istenmemektedir.

BOSMAN KARARLARI ÇERÇEVESİNDE SPORCULARIN SERBEST DOLAŞIM HAKKI

Bosman kuralları ya da Bosman kararları, Avrupa Adalet Divanın 1995 tarihli ünlü bir kararı olup, özellikle Avrupa futbolunda önemli değişiklikler yaşanmasına sebep olmuştur.

YAPAY DÖLLENME YÖNTEMLERİ VE TAŞIYICI ANNELİĞİN SOYBAĞINA ETKİSİ

Teknoloji ve çağdaş bilimlerin ilerlemesi ile tıp dünyasında da güncel gelişmeler yaşanmış, bu bağlamda gelişen yapay döllenme tekniği her geçen gün daha çok tercih edilir hale gelmiştir.

SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA MANİPÜLASYON SUÇU

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SerPK) ile hüküm altına alınan manipülasyon suçu, anılan kanunun 2012 yılında yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılan 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda da “piyasa dolandırıcılığı” olarak düzenlenmişti.

İNTERNET SİTESİNİN DELİL TESPİTİNE KONU OLMASI

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 400 ile 405.maddeleri arasında delil tespiti düzenlenmiştir.