Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Makaleler

Filtrele; TÜMÜ

TÜRK HUKUKUNDA HAYVAN HAKLARI

Modern dünya üzerinde hayvanların korunmasına ilişkin hukuksal düzenlemeler, 19. yüzyıla dek uzanmakla birlikte, Türkiye’de hayvanların korunmasına ilişkin yasal düzenleme, ancak 21. yüzyıl başında gerçekleştirilmiştir.

DAVADA ISLAH YAPILMASININ ARABULUCULUK DAVA ŞARTINA ETKİSİ

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolu, ortaya çıkan bir uyuşmazlığı çözmek için mahkemeye başvurmadan, uyuşmazlık adli bir soruna dönüşmeden çözülmesini amaçlayan çözüm yoludur.

ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU YÖNTEMLERİ VE HUKUKA AYKIRI OPTİMİZASYONUN SONUÇLARI

Pek çok şirket için internet sitelerinin Google başta olmak üzere Yahoo, Bing, Yandex gibi popüler arama motorlarında yapılan kullanıcı aramalarında en üst sıralamalarda çıkması büyük önem taşır.

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNUNUN 31(III) MADDESİNDE YER ALAN TASARRUF İFADESİNİN KAPSAMI

Sözleşmenin yazılı olarak yapılması zorunlu olup, sözleşme konusu mal taşınmaz ise sözleşme tapuya, tescile bağlı taşınır ise bağlı olduğu sicile tescil edilmesi gerektiği zorunlu kılınmıştır.

İPOTEKLİ ALACAK VE TEMLİK KAVRAMLARI

İpotek, Türk Medeni Kanunu’nun 881. ve 898. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Hâlihazırda mevcut veya henüz doğmamış olmakla birlikte ileride doğması kesin yahut muhtemel olan bir alacağı teminat altına almak için kurulan aynı zamanda taşınmazı tedavül fonksiyonu olmayan bir taşınmaz rehni türüdür.

GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASININ KÖTÜ NİYETLE AÇILMASI VE TEMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Anonim şirket; sermayesi belirli paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığı ile sorumlu bulunan, pay sahiplerinin sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile şirkete karşı sorumlu oldukları şirket tipidir. (TTK m.329)

TÜRK HUKUKUNDA UNUTULMA HAKKI

Unutulma hakkı; birey hakkındaki güncel olmayan bilginin erişimden kaldırılması, bireyin geçmişinin gündeme getirilmemesidir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE TÜRK HUKUKUNA ETKİSİ

İstanbul Sözleşmesi veya asıl adıyla Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadelede devletlerin alması gereken tedbir ve uygulaması gereken yaptırımlar yönünden yükümlülüklerini belirleyen uluslararası insan hakları sözleşmesidir.

KONKORDATODA KESİN MÜHLET VERİLMESİNİN ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİNE ETKİLERİ

Konkordato, borçlarını ödeyebilecek durumda olmayan veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçlunun iflas etmek yerine mahkemeye başvurarak borçlarını ertelediği, taksitlere bölüştürdüğü genişletilmiş bir ödeme planı uygulanmasını talep etmesidir.

GDPR HÜKÜMLERİ VE İÇTİHADİ HÜKÜMLER IŞIĞINDA 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BİYOMETRİK VERİLERİN İŞLENMESİ

Teknolojik inovasyonlarla geliştirilen araçların günlük hayata günbegün dahil olmasıyla kişisel verilerin korunması daima önem kazanmakta, bununla birlikte yeni zorluklarla karşılaşılmaktadır.

7249 SAYILI AVUKATLIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN ANAYASAYA AYKIRILIK TARTIŞMASI ÜZERİNE

10 Haziran 2020’yi 11 Haziran 2020’ye bağlayan gece aylardır üzerinde tartışılan, Avukatlık Kanunu’nda değişiklikler getiren 7249 sayılı Kanun’a ilişkin kanun teklifi, 80 baronun ortak itirazına ve mücadelesine rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

İŞ SÖZLEŞMELERİNE EĞİTİM MASRAFI KARŞILIĞINDA KONULAN CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI

Cezai şart kavramı, borçlunun alacaklıya karşı mevcut bir borcu hiç veya gereği gibi ifa etmemesi hâlinde ödemeyi vaat ettiği, hukuki işlem ile belirlenmiş ekonomik değeri olan bir edimdir.