Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

AHLAKİ DURUM GEREKÇE GÖSTERİLEREK İŞ AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİNİN ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKININ İHLALİNE KARAR VERİLDİ

Anayasa Mahkemesi, özel bir şirket bünyesinde çalışan başvurucunun ahlaki durumunun gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin olan 2017/14907 numaralı başvuruda hak ihlali kararı verdi.

TAŞINMAZ TİCARETİ İLE İLGİLİ FİRMALARA YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

Taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” 5 Haziran 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

YÜKSEK LİSANS TEZİNİN ŞAİBELİ OLMASI NEDENİYLE CEZA SORUŞTURMASI VE SUÇA KONU TEZİ BAŞARILI SAYANLAR HAKKINDA REKTÖRLÜKÇE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Danıştay 1. Dairesi ise yüksek lisans tezinin şaibeli bir şekilde hazırlanmasının TCK’nın 257. maddesi gereğince ceza soruşturmasına konu olacağına, şüpheli (yüksek lisans öğrencisi) hakkında kamu davası açılabileceğine hükmetmiştir.

ARALIK AYINDA E-DURUŞMA YAYGINLAŞTI!

Temmuz ayında Hukuk Muhakemeleri Kanununda yapılan değişiklik akabinde, e duruşma önce pilot mahkemeler olan Ankara Batı Asliye Hukuk Mahkemelerinde akabinde ise İstanbul’da bulunan tüketici mahkemelerinde uygulanmaya başlamıştı.

AHLAKİ DURUMDAN İŞ AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİNİN ÖZEL HAYATINA SAYGI HAKKINA İLİŞKİN AYM'DEN KARAR

Anayasa Mahkemesi 09.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 2017/14907 başvuruda, özel bir şirket bünyesinde çalışan başvurucunun ahlaki durumunun gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesinin özel hayata saygı hakkını ihlal edip etmediğini incelemiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINI İLGİLENDİREN İPTAL KARARI

Mahkeme ayrıca, iptale ilişkin kararın yürürlüğe gireceği tarihin 01.12.2021 olmasına karar vermiştir.

YARGITAY'DAN HUKUK MAHKEMELERİNİN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN EMSAL KARAR

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, adres araştırmanın ve tebligat yaptırmanın tarafların değil mahkemelerin yükümlülüğünde olduğuna ilişkin emsal karar verdi.

VARLIK ŞİRKETLERİNİN MUAFİYETLERİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi varlık şirketlerinin muafiyetlerine ilişkin kararını yayımladı.

SANAYİLEŞME İCRA KOMİTESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulacak Sanayileşme İcra Komitesi’nin kurulması ile görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 14.10.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

E-DURUŞMA TOPLAM 47 MAHKEMEDE UYGULANMAYA BAŞLADI

Avukatların duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma uygulamasına, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerinde başlandı. Uygulama, avukatların duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarına imkan sunuyor.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ'NDEN BELİRSİZ ALACAK DAVALARIYLA İLGİLİ EMSAL KARAR

Geçtiğimiz ayda yapılan düzenlemeyle iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklara bakan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi çatısı altında birleşmişti.

HUKUK MAHKEMELERİNDE E- DURUŞMA DÖNEMİ BAŞLADI

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi aracılığıyla, yargıda e-duruşma dönemi 15.09.2020 tarihinde Ankara Batı Adliyesindeki 5 pilot mahkeme ile başladı.