Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

YARGITAY SÜRÜCÜ BELGESİNİN SINIFI BELİRTİLMEDEN GERİ ALINMASININ KANUNA AYKIRI OLDUĞUNA HÜKMETTİ

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2020/3255 E., 2021/9153 K. Sayılı kararıyla sanığın belgelerin incelendiğinde aynı belge numarası adı altında B ve A2 sürücü belgesinin bulunduğu, yargılamaya konu somut olayda kazayı idaresindeki otomobil ile yaptığı dolayısı ile sanığın somut olaya konu taksirle öldürme suçu sebebiyle A2 sınıfı sürücü belgesinin geri alınamayacağı gözetilmeden, sanığa ait sürücü belgesinin sınıfı belirtilmeden geri alınmasına karar verilmesinin kanuna aykırı olduğuna karar verdi.

GURURLUYUZ! / A PROUD MOMENT FOR US!🎉

Özgün Hukuk olarak haklı bir gurur yaşıyoruz!

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ’NİN HAKARET SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI - GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU HAKKINDAKİ KARARI

24.05.2021 tarihli kararıyla, sanığın, kolluk görevlisine söylediği iddiası olan adam değilsin ifadesinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan mahkûmiyet kararı verilmesinin kanuna aykırı olduğunu vurgulamıştır.

HACİZLİ TAŞINIRLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

İcra ve İflas Kanunu kapsamında yapılacak açık artırma suretiyle satış işlemlerinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yürütülmesine ilişkin esaslar, 08.03.2022 tarihli 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik” ile belirlendi.

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN (KOBİ) TANIMI DEĞİŞTİ

Resmî Gazete’nin 31782 sayılı ve 18.03.2022 tarihinde yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri, Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişiklikle KOBİ’lerin sınıflandırılmasında parasal sınırlar yeniden belirlendi.

ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN YENİ DETAYLAR BELİRLENDİ: AGİ KALDIRILDI

Yapılan düzenlemeye göre, 2022 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı olan 5 bin 4 liradan sadece sigorta kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretliye net 4 bin 253,40 lira ödenecek.

MERKEZ BANKASI DENETİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Önceki yönetmelikte bulunan, "Denetim Genel Müdürü, bankada denetim elemanı olarak en az yedi yıl görev yapmış olmaya ilaveten genel müdürlük dışında en az üç yıl yöneticilik yapmış bulunanlar arasından, bankanın ilgili düzenlemelerine göre atanır" ibaresi yeni yönetmelikte yer almadı.

AYM'DEN 'GİZLİ TANIK' KARARI

Anayasa Mahkemesi (AYM), delile ve sanığın denetimine imkân tanınmadan salt soyut gizli tanık beyanları ile tutuklama kararı verilmesinin hukuki olmayacağına hükmetti.

ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik, 01 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

YARGITAY'DAN ÖNEMLİ EMEKLİLİKTE 'ZORLA HİZMET BİRLEŞTİRME' KARARI

SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi birden fazla statüye tabi çalışması olanlar hizmet birleştirmesi yapabiliyorlar. Hizmet süresi tek bir statüden emekli olmaya yetmeyenler için avantaj sağlayan bu durum, bazı vatandaşların ise emekliliğini geciktiriyor. Yargıtay, hizmet süresi tek bir statüden emekli olmaya yeterli olanların hizmet birleştirmeye zorlanamayacağı kararı verdi.

STOKÇULUĞA KARŞI CAYDIRICILIĞIN ARTIRILMASINI İÇEREN KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Teklife göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri; başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN EĞİTİM PROGRAMI AÇIKLANDI

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan eğitim programı açıklandı.