Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 12.10.2023 TARİHİNDE RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yayımlanan bu yönetmelikle birlikte Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Olan Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

6 Temmuz 2023 tarih ve 32240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) ile birtakım değişiklikler öngörülmüştür.

AYM 08/06/2023 TARİHLİ VE 2019/17969 BAŞVURU NUMARALI İLAMIYLA HATALI OLARAK BELİRSİZ ALACAK DAVASI BİÇİMİNDE AÇILAN İŞÇİLİK ALACAK DAVALARININ GENEL EDA DAVASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi tarafından 2019/17969 numaralı “Faysal Çiftçi ve Diğerleri” başvurusu 08.06.2023 tarihinde sonuçlandırılarak 06.10.2023 tarihli 32331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

AYM GENEL KURULU 2023/131 E., 2023/160 K. 28.09.2023 TARİHLİ KARARIYLA 7456 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN ANAYASA’YA UYGUN OLDUĞUNA VE İPTAL İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERDİ

Yüksek Mahkeme, Kanun'un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ 2023/43 ESAS, 2023/ 141 KARARI İLE CMK 253/19 MADDESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTAL ETTİ

18.10.2023 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile uzlaşma sağlanması halinde tazminat davası açılamayacağını düzenleyen CMK 253/19 maddesini Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ YOLCUNUN KAPISI AÇIK DOLMUŞTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMESİNİN BİLİNÇLİ TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME SUÇUNU OLUŞTURACAĞINA KARAR VERDİ

Özet olarak olay günü yevmiyeli şoför olarak minibüste çalışan sanık, minibüsüne binen yolcu henüz yerine oturmadan ve kapıları kapamadan minibüsü hareket haline geçirmiş ve bu ivme yolcunun düşmesine sebep olmuştur. İlk etapta yaralanan yolcu daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

İSTANBUL BAM 54. HUKUK DAİRESİ KİRA PARASININ GÜNÜN EKONOMİK KOŞULLARINA UYARLANMASI İÇİN HER ZAMAN “UYARLAMA” DAVASI AÇILABİLECEĞİNE KARAR VERDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi 2023/845 E., 2023/536 K. sayılı ilamıyla uzun süreli kira sözleşmelerinde edimler arasındaki dengenin aşırı bozulması ve sözleşmenin taraflar açısından çekilmez hale gelmesi durumunda kira parasının günün ekonomik koşullarına uyarlanması için her zaman “uyarlama” davası açılabileceğine karar verdi.

AVRUPA PARLAMENTOSU TARİHİ KARAR ALDI: İLK "YAPAY ZEKA YASASI" 14 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE KABUL EDİLDİ

Avrupa Parlamentosu, yapay zeka teknolojilerini düzenlemeyi ve insan haklarını korumayı amaçlayan tarihi bir kararla dünyadaki ilk "Yapay Zeka Yasası"nı 14 Haziran 2023 tarihinde kabul etti. Bu yasa, teknolojik gelişmelerin önünü açarken aynı zamanda insanların güvenliğini ve mahremiyetini koruma amacını taşımaktadır.

TARIMSAL ÜRETİM SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HUKUK UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN ARABULUCULUK YÖNETMELİĞİ 01.09.2023 TARİHİNDE RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yayınlanan bu yönetmeliğin amacı, tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemekten ibarettir. Kapsamı ise tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin dava şartı olarak arabuluculuk süreci ile uzmanlık eğitimine ilişkin usul ve esaslardır.

AVUKATLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR DİJİTAL DEĞİŞİM OLAN AVASSİST UYGULAMASI KULLANIMA AÇILDI

Avassist uygulaması, dijital dünyaya adım atarak App Store ve Google Play Store’da yerini aldı. Bu uygulamayla birlikte artık avukatlar tevkil ve bilirkişi işlerini bu uygulama üzerinden yapabilecek.

AMAZON ABD MAHKEMESİNDE TÜKETİCİLERİN FİYAT DÜZENLEMESİ DAVASINI REDDETME GİRİŞİMİNİ KAYBEDİYOR

Bir federal mahkeme hâkimi, Seattle'da olası bir tüketici sınıf davasının Amazon.com (AMZN.O) şirketini, platformundaki birçok malın fiyatlarını yapay olarak yükselten bir fiyat düzenleme düzenine karşı suçlamalarla yüzleşmek zorunda bırakacağını belirtti

KANADA’DA BAŞPARMAK EMOJİSİ SÖZLEŞME KAPSAMINDA ONAY VERME ŞEKLİ OLARAK KABUL EDİLDİ

Kanada’nın Saskatchewan eyaletinde King’s Bench Mahkemesi’nde görülmekte olan bir ticaret davasında yakın zamanda verilen bir karara göre başparmak emojisinin sözleşme kapsamında verilen onay anlamında kabul edilerek emojiyi kullanan tarafa bu gerekçeyle para cezası verilmiştir.