Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

YURTDIŞINA VERİ AKTARIMINDA VERİ SORUMLULARINCA HAZIRLANACAK TAAHHÜTNAMEDE YER ALACAK ASGARİ UNSURLAR BELİRLENDİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

İstanbul İmar Yönetmeliği 20 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İMAR BARIŞI GELİYOR

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve İmar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi Meclise sunuldu.

APPLE'A PATENT DAVASINDA YARIM MİLYAR DOLAR CEZA

Teksas Eyaleti Federal Bölge Mahkemesi Apple Inc. şirketini FaceTime, iMessage ve VPN on Demand uygulamalarında VirnetX'e ait 4 patente ait teknolojiyi izinsiz kullandığı gerekçesiyle şirkete 502,6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYET BEDELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

11/4/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşyalara tanınan gümrük vergilerinden muafiyet bedellerinde değişiklik yapıldı.

BOŞANAN KADIN ÇOCUĞUNA SOYADININ VERİLMESİNİ İSTEYEBİLİR

Diyarbakır Adliyesi’nde gerçekleşen bir boşanma davasının ardından çocuğunun velayetini alan annenin çocuğuna soyismini verememesini Anayasa’ya aykırı bularak yerel mahkemeye göndermişti.

DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYET TEBLİĞ KILAVUZU GÜNCELLENDİ

İki seneye yakın bir süredir devam eden Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuzun güncellenmesi çalışması tamamlandı.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARI BELİRLEDİ

KVKK, 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile Kanun’un yukarıdaki 10 uncu maddesi çerçevesinde uyulacak esas ve usulleri belirledi.

İNTERNETTE RTÜK DENETİMİ YASALAŞTI

İnternete RTÜK denetimi getiren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 22.03.2018 tarihinde  Meclis'te kabul edilerek yasalaştı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, cinsiyet değişikliğine izin verilebilmesi için "üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun olma" şartını, Anayasa'ya aykırı bularak oy çokluğuyla iptal etti.

7101 SAYILI KANUN İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YASALAŞTI

İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7101 sayılı Kanun (“Kanun”) 15.03.2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.