Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARI İLGİLENDİREN 7438 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01/03/2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi ve 03/03/2023 tarihinde 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARININ ÖDEME HİZMETLERİ ALANINDAKİ VERİ PAYLAŞIM SERVİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının bilgi sistemleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarının ödeme hizmeti alanındaki veri paylaşım servislerine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, 28 Şubat 2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi.

SEMİNER ERTELEME DUYURUSU

“BK&ABD Yaptırımları ve Türkiye’deki Uyum Uygulamaları Ortak Semineri” hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

ÖZGÜN LAW & FIELD FISHER ORTAK SEMİNERİ

Özgün Hukuk ve Fieldfisher’ın İstanbul, Beşiktaş’ta yer alan Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de 07.02.2023 tarihinde saat 09.00-12.00 arasında “BK&ABD Yaptırımları ve Türkiye’deki Uyum Uygulamaları Ortak Semineri”ni düzenleyeceklerini duyurmaktan mutluluk duyarız.

BİRLEŞİK KRALLIK YÜKSEK MAHKEMESİ`NİN KRİPTO PARA BORSALARINDAN MÜŞTERİ KİMLİK BİLGİLERİNİN TALEP EDİLMESİNE DAİR GÜNCEL BİR KARARI

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, Birleşik Krallık dışında gerçekleşen kripto para mübadelesinde, çalınan paranın takibinin yapılabilmesi için rakip işletmenin müşteri bilgilerini açıklamasına hükmetmiştir. Bu karar ile birlikte, Yüksek Mahkeme`nin kripto dolandırıcılığından dolayı kaybettikleri malvarlıklarını geri almak isteyen dolandırıcılık mağdurlarını desteklemek için geniş yetkilerini kullanmaya istekli olduğunu bir kez daha görülmüştür.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN 01.01.2023 – 30.06.2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELİRLENDİ

13/1/2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12/1/2023 tarihli ve 7431 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 7’nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici madde eklenmiştir.

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ 31 ARALIK 2022 TARİH 32060 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yediemin ücret tarifesi 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

CMK UYARINCA GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2023 YILI TARİFESİ 29 ARALIK 2022 TARİH VE 32058 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yapılan düzenleme ile CMK ücretlerinde ortalama yüzde 122,93 oranında artış yapılmıştır. Yukarıda belirtilen tarife, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELER TEBLİĞİ 02.01.2023 TARİHLİ 32061 SAYILI RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Tebliğ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun “F) Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları” başlıklı 1530. Maddesini ilgilendirmektedir. Hüküm, üreticileri, KOBİ'leri ve fatura ya da eşdeğer ödeme talepleri karşılığı hizmet veren ticari işletmeler ile kişileri, şartları dayatma konumları güçlü ticari işletmeler, özellikle market, süper market, hiper market gibi alışveriş merkezleri karşısında korumaktadır.

2023 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

2023 yılı Bilirkişilik asgari ücret tarifesi 14.12.2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI 14 ARALIK 2022 TARİH VE 32043 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

06.02. 2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara aşağıdaki yer alan geçici madde eklenmiştir.

TEHDİT SUÇU 'ELİMDEKİ KÖPEĞİ BIRAKIR SİZİ ISIRTTIRIRIM' SÖZÜYLE OLUŞTU

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2020/25432 E., 2022/18406 K. sayılı kararının ayrıntıları aşağıda yer almaktadır.