Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ COVİD-19 DÖNEMİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ İADE EDİLEMEYECEĞİNE DAİR KANUN MADDESİNİ İPTAL EDEREK KESİLEN İDARİ PARA CEZALARININ İADESİNE KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi; Covid-19 döneminde uygulanan idari para cezalarının iade edilemeyeceğine dair kanun maddesini iptal ederek bu dönemde kesilen idari para cezalarının iadesine ilişkin kararını 05/04/2023 tarihinde verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ YARGILAMA SIRASINDA DİNLENMEYEN TANIĞIN BEYANININ DAHA SONRA ESAS ALINARAK KARAR VERİLMESİNİ, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ VE ÇEKİŞMELİ YARGILAMA İLKELERİNE AYKIRI OLDUĞU NEDENİYLE İPTAL ETMİŞTİR

Anayasa Mahkemesi 2020/2316 başvuru numaralı Yusuf Sulusaray başvurusunda, yargılama sırasında dinlenmeyen tanığın beyanı esas alınarak karar verilmesinin silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkelerine aykırı olduğu sebebiyle ihlal edildiğine ilişkin 03/04/2023 tarihinde karar verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ 22/2/2023 TARİHLİ VE 2022/155 E., 2023/38 K. SAYILI İLAMIYLA KADININ KOCASININ SOYADINI ALMASINA İLİŞKİN HÜKMÜN İPTALİNE KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesinin kadının kocasının soyadını almasına ilişkin 4721 Sayılı Kanun’un 187. maddesinin birinci ve ikinci cümlesinin iptaline ilişkin 22/2/2023 Tarihli ve 2022/155 E., 2023/38 K. Sayılı kararı 28.04.2023 tarihinde Resmî Gazete’de yürürlüğe girdi.

ANAYASA MAHKEMESİ İŞÇİNİN BAZI İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİMİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL ETTİĞİ KARARINI VERDİ

Anayasa Mahkemesi; 2019/19160 numaralı Nuran Müzeyyen Korkut başvurusunda, işçinin bazı internet sitelerine erişimi nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine ilişkin kararını 01/03/2023 tarihini verdi.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN YEHOVA ŞAHİTLERİ’NİN KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMASI İÇİN AÇIK RIZA ALMASINA DAİR GÜNCEL BİR KARARI

Başvurucu Yehova Şahitleri (Jehovan todistajat), Vantaa, Finlandiya’da yerleşik bir dini topluluktur. 2000 yılında Veri Koruma Ombudsmanı, Yehova Şahitlerinin kapı kapı dolaşarak yaptıkları ziyaretler sırasında kişisel verilerin ancak söz konusu kişilerin rızası ile toplanabileceği yönünde bir görüş bildirmiştir.

ÖZGÜN LAW & FIELD FISHER ORTAK SEMİNERİ

Özgün Hukuk ve Fieldfisher’ın İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 17.05.2023 tarihinde saat 09.00-12.00 arasında “İngiltere&ABD Yaptırımları ve Türkiye’deki Uyum Uygulamaları Ortak Semineri”ni düzenleyeceklerini duyurmaktan mutluluk duyarız.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME ALANI DENETİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI

“Olağanüstü Hal Kapsamında Elektronik Haberleşme Alanı Denetim Hizmetlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 6 Nisan 2023 tarih ve 32155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ” YAYIMLANDI

“Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 31 Mart 2023 tarih ve 32149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DÜNYANIN İLK METAVERSE DURUŞMASI 15 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE SECOND LIFE İSİMLİ BİR SANAL DÜNYADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AVUKATLAR, HAKİMLER VE TARAFLAR DURUŞMAYA AVATARLARIYLA KATILIM SAĞLADI

İlk Metaverse (sanal evren) duruşması 15.02.2023 tarihinde Kolombiya’nın Magdalena İdare Mahkemesi tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu dava iki aracın çarpışmasıyla ilgili bir trafik uyuşmazlığına ilişkindi ve duruşma kimin kusurlu olduğunu belirlemek için gerçekleştirildi.

ÖZEL EĞİTİM PERSONELİNİN HENÜZ MAHKEME KARARI OLMADIĞI HALDE KOVUŞTURMA AŞAMASINDAKİ DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİK SUÇLARINDAN DOLAYI ÇALIŞMA HAKKININ KISITLANMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Anayasa mahkemesi 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 4. Maddesinde yer alan “…veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması…” ibaresinin anılan fıkrada yer alan “…personelinde…”ve “…anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar…” ibareleri yönünden Anayasa’nın 13, 48. ve 49. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi’nin 28/09/2022 tarihli 2022/76 E. 2022/112 K. Sayılı kararı kanundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN 03 MART 2023 TARİHLİ VE 71 NUMARALI KARARI İLE DEPREM BÖLGESİNDE SEÇİME YÖNELİK BİRÇOK SORU YANITLANDI

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4 ve 5'inci maddeleri gereğince belirlenecek seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nca 31.12.2022 tarihi itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan (il, ilçe, belde, köy ve muhtarlık düzeyinde yerleşim yeri kodları ile birlikte) 2022 yılı nüfus bilgilerinin esas alınacak.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YARGI ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 11 ŞUBAT 2023 VE 32101 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa şehirlerinde ve sadece OHAL döneminde geçerli olmak üzere yargı alanına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.