Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

YARGITAY SOYBAĞININ REDDİ VE BABALIK GİBİ KONULAR İSE, KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP, BU TÜR DAVALARDA SADECE KARŞI TARAFIN KABULÜNE DAYANILARAK İSTEĞE UYGUN KARAR VERİLEMEYECEKTİR.

18. Hukuk Dairesi 2014/19328 E., 2015/7578 K., 05.05.2015 T. Davacı Hayel Hacı Muhammed île davalı Hamit Soner Muhammed vd. arasındaki davada Gaziantep 1. Aile Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 07.01.2014 günlü ve 2013/949-2014/6 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımın 03.11.2014 gün ve Hukuk-2014/339495 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü.