Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

PROJE FİNANSÖRLERİ, ULUSLARARASI YATIRIM ANTLAŞMALARI KAPSAMINDA PROJEYİ OLUMSUZ ETKİLEYEN DEVLET TEDBİRLERİNE KARŞI KORUMA TALEP EDEBİLECEK

20 Ağustos 2020’de bir yatırımcı-devlet tahkim heyeti, (uzun vadeli kredi ve takas şeklinde olan) proje finansmanının, uluslararası yatırım antlaşması (Enerji Şartı Antlaşması) kapsamında öngörülen korunan bir “yatırım” teşkil ettiğine karar vererek bir ilke imza attı.

KYLE RITTENHOUSE KARARI MEŞRU SAVUNMANIN KAPSAMI KONUSUNDA YANILTMASIN

Wisconsin Kenosha'da, Ağustos 2020'de, polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasını protesto eden göstericilere, Kyle Rittenhouse tarafından yarı otomatik tüfekle açılan ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı. Kyle Rittenhouse, hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti. Jüri üyeleri, Rittenhouse’un eylemlerinin meşru savunma kapsamında kaldığını ileri sürerek onu beş suçlamadan da akladı.

VERGİ USUL KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİKLER

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NDAN BELİRSİZ ALACAK DAVASI KARARI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2021/485 E., 2021/971 K. ve 07.07.2021 tarihli kararında, mahkemece belirsiz alacak davasına konu edilemeyeceğinden hukukî yarar yokluğu nedeniyle reddine karar verilen kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti alacağına ilişkin davanın belirsiz alacak mı yahut kısmi dava olarak mı açıldığını incelediği uyuşmazlıkta, davasını belirsiz alacak davası olarak açan kişinin bunu açıkça dilekçesinde belirtmesi gerektiği tespitiyle davanın kısmi dava şeklinde açıldığına kanaat getirmiştir.

MALULİYET VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hazırladığı “Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği” 28.09.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ TBMM GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLDİ

Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanun teklifi Kooperatifler Kanunu’nda önemli değişiklikler getiriyor.

HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ KRİTERLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) Resmî Gazete’de yayımlanan ilke kararı ile hâkim ve savcıların iki yılda bir tabi tutulacakları derece yükselmesi incelemelerindeki esaslara ek olarak yargıda hedef süre uygulaması da getirildi.

İŞ YERLERİ VE ÇALIŞANLARI İÇİN YENİ COVID TEDBİRLERİ GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 02/09/2021 tarihli işverenlerin çalışanlarından isteyeceği PCR testi ve çalışanlarını Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren genel yazısı 81 İl Valiliği’ne gönderilmiştir.

KVKK’DAN WHATSAPP HAMLESİ

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 12.01.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı Kararı ile 09.02.2021 tarihli ve 2021/120 sayılı Kararı çerçevesinde, yurtdışına veri aktarımı, hizmetin açık rıza şartına bağlanması ve genel ilkelere uygunluk hususları başta olmak üzere WhatsApp hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 15’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.

DİJİTAL BANKALARIN FAALİYET ESASLARI İLE SERVİS MODELİ BANKACILIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı'nı 19.08.2021 tarihinde resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) yayımlamıştır.

FİLENİN SULTANLARIYLA GURUR DUYUYORUZ!

MECLİSTE KABUL EDİLEN 4. YARGI PAKETİ NELER GETİRİYOR?

4. Yargı Paketi olarak anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.