Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ BASİT YARGILAMA USULÜNÜN 01.01.2020 TARİHİNDEN ÖNCE KESİNLEŞMİŞ OLAN DAVALARA UYGULANMASINI ÖNLEYEN HÜKMÜ İPTAL ETTİ

Anayasa Mahkemesi basit yargılama usulünün 01.01.2020 tarihinden önce kesinleşmiş olan davalara uygulanmasını önleyen hükmü iptal etti.

KANUN METNİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI ÖNGÖREN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İPTAL EDİLDİ

Kanun metninde değişiklik yapılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi iptal edildi.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

28.07.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7251 sayılı Kanun kapsamında Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Değişiklik sonucunda kanunda göze çarpan önemli düzenlemeler nelerdir?

ADLİ YIL 1 EYLÜL 2020 TARİHİNDE BAŞLIYOR

ADLİ YIL 1 EYLÜL 2020 TARİHİNDE BAŞLIYOR

ARAÇ SATIŞLARINDA GÜVENLİ ÖDEME ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Adalet Bakanlığı uygulamaları arasında 3 Şubat’ta yurt genelinde başlatılan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ikinci el araç alım satımlarında zorunlu hale getirildi.

ADALET BAKANLIĞI YENİ MOBİL UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRDİ

Adalet Bakanlığı, arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişilerin UYAP üzerinden elektronik ortamda yaptığı işleri telefon ve tablete taşıdı.

YARGI REFORMU'NUN 3. PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yargı Reformu’nun 3. paketi bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 Sayılı Kanun, yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 64 maddeden oluşuyor.

ÇOKLU BAROYA İLİŞKİN YASA TEKLİFİ NEDİR, HANGİ DÜZENLEMELERLE NELER GETİRİLMEKTEDİR?

Çoklu Baronun önünü açan, Avukatlık Kanununda değişiklik yapacak kanun teklifinde yer alan düzenlemeler nelerdir?

NAMA YAZILI OLMAYAN TÜKETİCİ SENETLERİNİN GEÇERSİZLİĞİNE İLİŞKİN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULUNUN KARARI

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 30.06.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 2019/6 Karar sayılı, 29.11.2019 kararıyla içtihatların birleştirilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNDEN MENFİ TESPİT DAVALARINDA EMSAL NİTELİKTE ARABULUCULUK KARARI

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2020/85 E. Sayılı dosyasında, Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinin Kesin Nitelikteki Kararları aralarındaki uyuşmazlığın giderilmesine yönelik, vermiş olduğu 2020/454 K. Sayılı 13.02.2020 tarihli kararıyla, 11.Hukuk Dairesinin görüşünün aksi olarak, TTK 5/A maddesinin genişletici bir yoruma elverişli olmadığı tespitiyle, ticari nitelikteki menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmesinin zorunlu olmadığına ve arabulucuya gidilmiş olmasının dava şartı olmadığına hükmetti.

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK MERKEZLERİ MED ARB İŞ BİRLİĞİ

İstanbul Tahkim Merkezi 130 arabulucuk merkezi ile iş birliği protokolü imzaladı.

SUÇ MAĞDURLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili yayımladığı mesajında kararın adalet teşkilatına ve hukuk sistemine hayırlı olması temennisinde bulundu.