Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

02.01.2024 TARİHLİ RESMÎ GAZETE’DE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 1530. MADDESİNDE DÜZENLENEN “MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELERE UYGULANACAK FAİZ ORANI” BAŞLIKLI HÜKMÜNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YAYIMLANDI

02.01.2024 TARİHLİ RESMÎ GAZETE’DE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 1530. MADDESİNDE DÜZENLENEN “MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELERE UYGULANACAK FAİZ ORANI” BAŞLIKLI HÜKMÜNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YAYIMLANDI

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesinde düzenlenen “Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelere Uygulanacak Faiz Oranı” başlıklı hükmüne ilişkin Resmî Gazete’de yeni düzenleme yayımlandı.

Anlan tebliğde; “13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 48,00, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1.310,00 Türk lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihine kadar yürürlüğe girer.” şeklinde düzenleme 01.01.2024 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme ile birlikte alacağın masrafları için talep edilebilecek asgari giderim ücreti 1.310,00 TL olarak belirlenmişken, taraflarca sözleşmede kararlaştırılmamışsa veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu halde, mal ve hizmet tedarikinde geç ödemeler için uygulanacak temerrüt faizi yıllık %48 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/02.01.2024 

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN