Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ 31 ARALIK 2022 TARİH 32060 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yediemin ücret tarifesi 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

CMK UYARINCA GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2023 YILI TARİFESİ 29 ARALIK 2022 TARİH VE 32058 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yapılan düzenleme ile CMK ücretlerinde ortalama yüzde 122,93 oranında artış yapılmıştır. Yukarıda belirtilen tarife, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELER TEBLİĞİ 02.01.2023 TARİHLİ 32061 SAYILI RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Tebliğ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun “F) Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları” başlıklı 1530. Maddesini ilgilendirmektedir. Hüküm, üreticileri, KOBİ'leri ve fatura ya da eşdeğer ödeme talepleri karşılığı hizmet veren ticari işletmeler ile kişileri, şartları dayatma konumları güçlü ticari işletmeler, özellikle market, süper market, hiper market gibi alışveriş merkezleri karşısında korumaktadır.

2023 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

2023 yılı Bilirkişilik asgari ücret tarifesi 14.12.2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI 14 ARALIK 2022 TARİH VE 32043 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

06.02. 2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara aşağıdaki yer alan geçici madde eklenmiştir.

TEHDİT SUÇU 'ELİMDEKİ KÖPEĞİ BIRAKIR SİZİ ISIRTTIRIRIM' SÖZÜYLE OLUŞTU

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2020/25432 E., 2022/18406 K. sayılı kararının ayrıntıları aşağıda yer almaktadır.

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7420 SAYILI KANUN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7420 Sayılı Kanun 09.11.2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

'CİNSEL SUÇLAR'A ÖZEL SAVCI GENELGESİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzaladığı sonucunda yayın genelgeyle her adliyede cinsel suçlarla ilgili savcı görevlendirilmesine karar verildi. Buna göre özel savcı zorunluluk yaratan bir durum olmadıkça dosyayı devretmeyecek. Bu yöntem ile cinsel suç dosyalarında uzmanlaşma sağlanılmaya çalışılacak.

BAM DAVA AÇARKEN HARCIN YATIRILMAMASI DURUMUNDA MAHKEMENİN ESASA GİRMEDEN ÖNCE DAVACIYA HARÇ İKMALİ İÇİN KESİN SÜRE VERMESİ GEREKTİĞİNE KARAR VERMİŞTİR

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 40. Hukuk Dairesi 2022/1556E., 2022/1680K. sayılı kararıyla ‘’Dava, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 277 ve devamı maddeleri ile muvazaa hukuki olgusuna dayanılarak açılan tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

İNGİLİZ TİCARET MAHKEMESİ’NİN OFFSHORE KRİPTO BORSASINDAKİ TİCARİ BİR HESABIN HAK SAHİPLİĞİNE DAİR GÜNCEL BİR KARARI

İşbu dava, ticari bir kripto para hesabına ilişkin hak sahipliğinin eski şirket yöneticisine mi, şirkete mi ait olduğunun belirlenmesi için hesabın bulunduğu kripto para borsasının işleticisi şirket tarafından açılan, Hukuk Muhakemeleri Usul Kuralları (“Civil Procedure Rules” veya “CPR”)`nın 86. maddesi uyarınca hak sahibinin tespit edilmesi istemli davadır.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘’Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ ile 26.06.2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘’Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’’te birtakım değişiklikler yapılmıştır.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi, 30 Eylül 2022 Tarihli ve 31969 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.