Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ POLİSE YAPILAN ACİL YARDIM ÇAĞRISINA MAKUL SÜREDE CEVAP VERİLMEMESİ NEDENİYLE YAŞAM HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 28/7/2022 tarihinde, Gökhan Yiğit Koç ve diğerleri (B. No: 2019/25727) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutu yönünden ihlal edildiğine karar verdi.

İNGİLİZ TİCARET MAHKEMESİ`NİN HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİNE TARAF OLMAYAN HİSSEDARIN YANLIŞ BEYANDAN SORUMLULUĞUNA VE REKABET ETMEME YASAĞINA DAİR GÜNCEL BİR KARARI

İşbu dava, davalıların bir kumar işletmesinin kazancı ve karlılığı konusunda yanlış beyanda bulunduğu bir hisse devrine ilişkindir. Davalılardan biri hisse devri sözleşmesinin tarafı iken, diğer sözleşmeye taraf değildir.

BİRLEŞİK KRALLIK YÜKSEK MAHKEMESİ`NİN FİNANSAL SIKINTIDA OLAN ŞİRKETLERDE YÖNETİCİLERİN ALACAKLILARA KARŞI SORUMLULUĞUNA DAİR GÜNCEL BİR KARARI

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi`nin BTI v Sequana & Diğerleri kararında şirket yöneticilerinin, şirketlerinin finansal sıkıntıda olduğu durumlarda alacaklıların ve şirket ortaklarının menfaatleri arasındaki dengenin gözetilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ, 20.07.2022 TARİHLİ KARARI İLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZI DÜZENLEYEN 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 231. MADDESİNİN 12. FIKRASINI İPTAL ETTİ

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231'inci maddesine 5560 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesiyle eklenen 12 numaralı fıkrada yer alan HAGB'ye ilişkin, "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir." hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURULARINA 30.000-TL SINIRI GETİRİLDİ

21 Eylül 2022 tarihli 31960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği”nin 6. Maddesinin 2. fıkrası ile değeri otuz bin Türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu kılınmış, bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

ANAYASA MAHKEMESİ YÜKSEKÖĞRENİM KREDİLERİNİN BİRDEN FAZLA TAKSİTİ ÖDENMEDİĞİNDE BORCUN TAMAMININ MUACCEL OLMASINI ÖNGÖREN KURALI İPTAL ETTİ

Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarihinde E.2022/67 numaralı dosyada, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…tekrarında ise tamamı…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU YAYIMLANDI

7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu, 28 Haziran 2022 Tarihli ve 31880 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

BOĞAZ GEÇİŞ ÜCRETİ 5 KAT ARTIYOR

Türkiye, Montrö Sözleşmesi'nin tanıdığı haklar doğrultusunda boğazlardan geçiş ücretini 5 kat artırdı. Yeni geçiş ücreti, tonaj başına 4 dolar olarak belirlendi.

YARGITAY MÜNHASIRAN VELAYET HAKKINA SAHİP ANNENİN ORTAK ÇOCUĞUN SOYADININ KENDİ SOYADI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİNİ KABUL ETTİ

Yargıtay münhasıran velayet hakkına sahip annenin ortak çocuğun soyadının kendi soyadı ile değiştirilmesi talebini kabul etti.

YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

“Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31900 sayılı 22.07.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPANLAR İLE SİGORTALI OLARAK ÇALIŞANLARIN AVUKATLIK STAJI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik, 22 Haziran 2022 Tarihli ve 31874 Sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlandı.

ÖZGÜN HUKUK’TAN TÜRKİYE’DE BİR İLK!

Uluslararası Ticaret Odası’na (ICC) Bağlı FraudNet’in Türkiye’den İlk Üyesi Olduk!