Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

TÜRK LİRASI VADELİ MEVDUATA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir.

BEŞİNCİ YARGI PAKETİ RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yargı reformunun beşinci paketi olarak bilinen “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CMK GEREĞİNCE AVUKATLARA YAPILAN ÖDEME TARİFESİ YÜZDE 30 ARTTIRILDI

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2022 Yılı Tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN İLGİNÇ MÜLKİYET HAKKI İHLALİ KARARI

Anayasa Mahkemesi 15/9/2021 tarihinde, 2018/35120 başvuruda, Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

1 ARALIK İTİBARİYLE AÇIK GÖRÜŞLER BAŞLAYACAK

Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Kovid 19 tedbirleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendi. Yeni düzenleme ile ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle açık görüş başlayacak.

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN ETKİLİ SORUŞTURMA YAPILMAMASI NEDENİYLE YAŞAM HAKKININ İHLAL EDİLMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi 15/9/2021 tarihinde, Metin Bekiroğlu ve Özgür Atagün (B. No: 2018/35266) başvurusunda, Anayasa madde 17 ile güvence altına alınan yaşam hakkının etkili soruşturma yükümlülüğünün eksikliği sebebiyle ihlal edildiğine karar verdi.

YARDIM TOPLAMA YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

İnternet ortamında gerçekleştirilen yardım toplama faaliyetleri yönetmelik kapsamına alındı. Buna göre bu tür bir faaliyet çerçevesinde internet ortamı dahil kullanılacak her türlü materyale Dernekler Bilgi Sistem üzerinden verilecek yardım toplama izin numarasının yazılması zorunlu olacak.

CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4773), 12 Kasım 2021 Tarihli ve 31657 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

PROJE FİNANSÖRLERİ, ULUSLARARASI YATIRIM ANTLAŞMALARI KAPSAMINDA PROJEYİ OLUMSUZ ETKİLEYEN DEVLET TEDBİRLERİNE KARŞI KORUMA TALEP EDEBİLECEK

20 Ağustos 2020’de bir yatırımcı-devlet tahkim heyeti, (uzun vadeli kredi ve takas şeklinde olan) proje finansmanının, uluslararası yatırım antlaşması (Enerji Şartı Antlaşması) kapsamında öngörülen korunan bir “yatırım” teşkil ettiğine karar vererek bir ilke imza attı.

KYLE RITTENHOUSE KARARI MEŞRU SAVUNMANIN KAPSAMI KONUSUNDA YANILTMASIN

Wisconsin Kenosha'da, Ağustos 2020'de, polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasını protesto eden göstericilere, Kyle Rittenhouse tarafından yarı otomatik tüfekle açılan ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı. Kyle Rittenhouse, hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti. Jüri üyeleri, Rittenhouse’un eylemlerinin meşru savunma kapsamında kaldığını ileri sürerek onu beş suçlamadan da akladı.

VERGİ USUL KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİKLER

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NDAN BELİRSİZ ALACAK DAVASI KARARI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2021/485 E., 2021/971 K. ve 07.07.2021 tarihli kararında, mahkemece belirsiz alacak davasına konu edilemeyeceğinden hukukî yarar yokluğu nedeniyle reddine karar verilen kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti alacağına ilişkin davanın belirsiz alacak mı yahut kısmi dava olarak mı açıldığını incelediği uyuşmazlıkta, davasını belirsiz alacak davası olarak açan kişinin bunu açıkça dilekçesinde belirtmesi gerektiği tespitiyle davanın kısmi dava şeklinde açıldığına kanaat getirmiştir.