Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU YAYIMLANDI

7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu, 28 Haziran 2022 Tarihli ve 31880 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

BOĞAZ GEÇİŞ ÜCRETİ 5 KAT ARTIYOR

Türkiye, Montrö Sözleşmesi'nin tanıdığı haklar doğrultusunda boğazlardan geçiş ücretini 5 kat artırdı. Yeni geçiş ücreti, tonaj başına 4 dolar olarak belirlendi.

YARGITAY MÜNHASIRAN VELAYET HAKKINA SAHİP ANNENİN ORTAK ÇOCUĞUN SOYADININ KENDİ SOYADI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİNİ KABUL ETTİ

Yargıtay münhasıran velayet hakkına sahip annenin ortak çocuğun soyadının kendi soyadı ile değiştirilmesi talebini kabul etti.

YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

“Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31900 sayılı 22.07.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPANLAR İLE SİGORTALI OLARAK ÇALIŞANLARIN AVUKATLIK STAJI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik, 22 Haziran 2022 Tarihli ve 31874 Sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlandı.

ÖZGÜN HUKUK’TAN TÜRKİYE’DE BİR İLK!

Uluslararası Ticaret Odası’na (ICC) Bağlı FraudNet’in Türkiye’den İlk Üyesi Olduk!

AVUKATLIK KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE ARTIK ÇALIŞIRKEN DE STAJ YAPILABİLECEK

1 Haziran 2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan 7409 sayılı “Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte 1136 sayılı Avukatlık Kanunda bazı değişiklikler yapıldı.

ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA DEVRALMALARIN HUKUKİ GEÇERLİLİK KAZANABİLMELERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/3) YAYIMLANDI

Rekabet Kurumunun ‘’Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde (Tebliğ No: 2013/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/3)’’, 18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

ANAYASA MAHKEMESİ VATANDAŞLIĞA ALINMAMA NEDENİYLE ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE HÜKMETMİŞTİR

Derece mahkemeleri tarafından başvurucunun iyi ahlak sahibi olma şartını taşımadığına yönelik gerekçe, başvurucunun Türk vatandaşı olan evli bir şahısla 13 yıldır birlikteliğinin olması hususuna özgülenmiştir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 11.02.2020 TARİHLİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ İCRA TAKİBİNE BAĞLILIĞINA İLİŞKİN KARARI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11.02.2020 tarihli, 2017/2076E., 2020/117 K. sayılı kararında alacaklının takipte dayanmadığı belgeler dışındaki belgelere dayanamayacağı vurgulanmıştır.

İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ALTINI ÇİZDİ

İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi 2021/754E., 2022/209K. sayılı 04.04.2022 tarihli kararıyla konusu hakaret olan dava kapsamında verdiği karar ile ifade özgürlüğüne dikkat çekti.

NÜKLEER DÜZENLEME KANUNU YAYIMLANDI

7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu, 08 Mart 2022 Tarihli ve 31772 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlandı.