Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

KVKK’DAN WHATSAPP HAMLESİ

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 12.01.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı Kararı ile 09.02.2021 tarihli ve 2021/120 sayılı Kararı çerçevesinde, yurtdışına veri aktarımı, hizmetin açık rıza şartına bağlanması ve genel ilkelere uygunluk hususları başta olmak üzere WhatsApp hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 15’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.

DİJİTAL BANKALARIN FAALİYET ESASLARI İLE SERVİS MODELİ BANKACILIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı'nı 19.08.2021 tarihinde resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) yayımlamıştır.

FİLENİN SULTANLARIYLA GURUR DUYUYORUZ!

MECLİSTE KABUL EDİLEN 4. YARGI PAKETİ NELER GETİRİYOR?

4. Yargı Paketi olarak anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

DANIŞTAY SAHİPSİZ KÖPEK SALDIRISINDA İDARENİN SORUMLULUĞUNA HÜKMETTİ

Danıştay 8. Dairesinin, sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğrayan davacının ısırılıp yaralandığı ve kuduz tedavisi gördüğü olayda idarenin hizmet kusurunun bulunduğu iddiasıyla ikame edilen manevi tazminat talep edilen 2020/7528 Esas dava dosyasında vermiş olduğu 2021/1532 sayılı ve 12.3.2021 tarihli kararı 01.07.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

HUKUK YARGILAMALARINDA E-DURUŞMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

ukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik 30.06.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK), BANKA VE MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN PAYLAŞIM VE AKTARIMLARINA İLİŞKİN KAPSAM, ŞEKİL, USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN SIR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK'İNİ YAYIMLADI

BDDK 4 Haziran 2021 ve 31501 sayılı Resmî Gazete’de banka ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasları belirleyen Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik'i yayımladı.

İCRA VE İFLAS KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifi İcra ve İflas Kanunu’nun yanı sıra 492 sayılı Harçlar Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik getiriyor.

AYM’DEN REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİNE RET KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu 104. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkemenin, hükmün iptali talebiyle yaptığı başvuruyu reddettiği 2020/82 E., 2021/20 K., 18.03.2021 tarihli kararı 11.06.2021 Resmî Gazete’de yayımlandı.

HUKUKA AYKIRI VERİ İŞLEYEN SİTE YÖNETİMİNE PARA CEZASI

Oturduğu sitenin yönetiminden sorumlu şirketin kendisine ait telefon numarasını yönetim hizmetleri kapsamında kullanılan bir mobil uygulama ile rızası dışında paylaştığı ve ilgili uygulamadan kendisine bilgi mesajı gönderildiği belirtilerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında gerekli yaptırımların uygulanması talebiyle site sakininin Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvurması akabinde başvuruyu inceleyen Kurul 13/04/2021 tarihli ve 2021/359 sayılı Karar Özeti yayımlandı.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!