Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ KISITLANMASINA İLİŞKİN MEVZUAT GÜNCELLENDİ

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasından Muaf Tutulan Uygulamalara İlişkin Genelge yayımlandı.

DURUŞMASIZ OLARAK VERİLEN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA İLİŞKİN KARAR NEDENİYLE KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKININ İHLAL EDİLMESİ

Başvurucu 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda düzenlenen suçlar kapsamında tutuklu olarak yargılanmaktadır. Ağır ceza Mahkemesi 06.03.2020 tarihindeki duruşmada tutukluluk halinin devamına karar vermiştir.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU KİŞİSEL VERİLERİN KANUNLARDA ÖNGÖRÜLMESİ SEBEBİYLE İŞLENMESİ ŞARTINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU YAYINLADI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) 12.02.2024 tarihinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası (a) bendinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülme” kişisel veri işleme şartı hakkında bilgi notu yayınladı.

TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULAN 8. YARGI PAKETİNİN İLK 14 MADDESİ TBMM ADALET KOMİSYONLUĞUNCA KABUL EDİLDİ

8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16.02.2024 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.

ÖZGÜN LAW & BEONE TÜRKİYE ORTAK SEMİNERİ

Özgün Hukuk ve Beone Türkiye'nin İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 19.02.2024 tarihinde saat 08.30-12.30 arasında “Joint Seminar on Investment in Russia: Sanctions and Other Legal and Tax Matters to Consider” ortak seminerini düzenleyeceklerini duyurmaktan mutluluk duyarız.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İDARİ PARA CEZASI TUTARLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. maddesinde belirtildiği üzere idari para cezaları 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesinin 7. Fıkrasında düzenlenmektedir.

REKABET KURUMU, TRENDYOL'A 61 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASINA KARAR VERDİ

Rekabet Kurumu, Trendyol'a 'kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle yürüttüğü soruşturmasını tamamladı.

2024 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

13.1.2024 tarihli Resmî Gazete'de "Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesi" yayımlandı.

"KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 18 OCAK 2024 TARİHİNDE RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Bu Tebliğ ile 16. bölüm eklenmiştir. Eklenen "16. Kart, Şifre, Kod ve Benzerlerinin Satışında KDV Uygulaması" başlıklı bölüm ile; karşılığı belirli bir ürün veya hizmet olan kart, şifre ve kodlarda KDV uygulaması, karşılığı belirli bir ürün veya hizmet olmayan kart, şifre ve kodlarda KDV uygulaması ile kart, şifre ve kod satışları ile diğer satışlara aracılık hizmetlerinden alınan bedellerde KDV uygulaması konularında açıklamalar yapılmıştır.

02.01.2024 TARİHLİ RESMÎ GAZETE’DE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 1530. MADDESİNDE DÜZENLENEN “MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELERE UYGULANACAK FAİZ ORANI” BAŞLIKLI HÜKMÜNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YAYIMLANDI

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesinde düzenlenen “Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelere Uygulanacak Faiz Oranı” başlıklı hükmüne ilişkin Resmî Gazete’de yeni düzenleme yayımlandı.

RESTORANLARIN GİRİŞİNE TÜKETİCİLER TARAFINDAN GÖRÜLEBİLİR ŞEKİLDE FİYAT LİSTESİ KONULMASI ZORUNLU OLDU

19 Aralık 2023’te Resmî Gazete’de yayımlanan “Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde bazı değişikler yapıldı.