Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

AVRUPA PARLAMENTOSU TARİHİ KARAR ALDI: İLK "YAPAY ZEKA YASASI" 14 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE KABUL EDİLDİ

Avrupa Parlamentosu, yapay zeka teknolojilerini düzenlemeyi ve insan haklarını korumayı amaçlayan tarihi bir kararla dünyadaki ilk "Yapay Zeka Yasası"nı 14 Haziran 2023 tarihinde kabul etti. Bu yasa, teknolojik gelişmelerin önünü açarken aynı zamanda insanların güvenliğini ve mahremiyetini koruma amacını taşımaktadır.

TARIMSAL ÜRETİM SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HUKUK UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN ARABULUCULUK YÖNETMELİĞİ 01.09.2023 TARİHİNDE RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yayınlanan bu yönetmeliğin amacı, tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemekten ibarettir. Kapsamı ise tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin dava şartı olarak arabuluculuk süreci ile uzmanlık eğitimine ilişkin usul ve esaslardır.

AVUKATLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR DİJİTAL DEĞİŞİM OLAN AVASSİST UYGULAMASI KULLANIMA AÇILDI

Avassist uygulaması, dijital dünyaya adım atarak App Store ve Google Play Store’da yerini aldı. Bu uygulamayla birlikte artık avukatlar tevkil ve bilirkişi işlerini bu uygulama üzerinden yapabilecek.

AMAZON ABD MAHKEMESİNDE TÜKETİCİLERİN FİYAT DÜZENLEMESİ DAVASINI REDDETME GİRİŞİMİNİ KAYBEDİYOR

Bir federal mahkeme hâkimi, Seattle'da olası bir tüketici sınıf davasının Amazon.com (AMZN.O) şirketini, platformundaki birçok malın fiyatlarını yapay olarak yükselten bir fiyat düzenleme düzenine karşı suçlamalarla yüzleşmek zorunda bırakacağını belirtti

KANADA’DA BAŞPARMAK EMOJİSİ SÖZLEŞME KAPSAMINDA ONAY VERME ŞEKLİ OLARAK KABUL EDİLDİ

Kanada’nın Saskatchewan eyaletinde King’s Bench Mahkemesi’nde görülmekte olan bir ticaret davasında yakın zamanda verilen bir karara göre başparmak emojisinin sözleşme kapsamında verilen onay anlamında kabul edilerek emojiyi kullanan tarafa bu gerekçeyle para cezası verilmiştir.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, NOTERLİKLERDE TAŞINMAZ SATIŞI UYGULAMASINI BAŞLATTI

Noterlerde taşınmaz satışı uygulaması başlatıldı.

AYM, HÜKÜMLÜNÜN İNFAZ KURUMU ARACILIĞIYLA YAZDIĞI DİLEKÇELERDE DETAYLI KİMLİK BİLGİLERİNE RIZASI OLMAKSIZIN YER VERİLMESİNİN, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YÖNÜNDEN İHLALE YOL AÇTIĞINA KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi 2019/4055 başvuru numaralı Hüseyin Nuri Mutlu başvurusunda, hükümlü olarak bulunduğu infaz kurumunun kişisel verilerini diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasını özel hayatta saygı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal ettiğinin kabul edilebilir olduğuna ilişkin 11/01/2023 tarihinde karar vermiştir.

YARGITAY İBBGK HEM REHİNLE TEMİNAT ALTINA ALINMIŞ HEM DE KAMBİYO SENEDİNE BAĞLANMIŞ ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN AYNI ANDA HEM REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE HEM DE KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP YAPILAMAYACAĞINA KARAR VERDİ

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu 2021/2 Esas 2023/1 Karar Sayılı 20.01.2023 tarihli kararı ile hem rehinle teminat altına alınmış hem de kambiyo senedine bağlanmış alacağın tahsili için aynı anda hem rehinin paraya çevrilmesi yolu hem de kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılamayacağına dair karar verdi.

YARGITAY HGK 2017/2792 E. 2021/267 K. SAYILI İLAMIYLA KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVALARINDA FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULAMAYACAĞINA VE ISLAH TALEBİNDE BULUNULAMAYACAĞINA KARAR VERDİ

Karar konusu olayda davacı önce taşınmazın kira bedelinin 17.02.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 8.000,00TL olarak tespitine karar verilmesini talep etmiş, ardından 12.02.2015 tarihli ıslah dilekçesi ile de davayı brüt 8.000,00TL kira bedeli üzerinden açtıklarını belirterek kira bedelinin brüt 9.200,00TL olarak tespitine karar verilmesini istemiştir.

AYM, BİR TELEVİZYON PROGRAMINDA İLAÇ ŞİRKETLERİNİN TİCARİ KAYGILARLA HAREKET ETTİĞİ SÖYLEMİNDE BULUNAN KONUŞMACIYA PARA CEZASI VERİLMESİNİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRILIK OLARAK DEĞERLENDİRMİŞTİR

Anayasa Mahkemesi 2020/4999 başvuru numaralı Mutia Canan Karatay başvurusunda, başvurucunun bir televizyon programında yaptığı tıbbi içerikli açıklamalarından dolayı hakkında disiplin para cezası verilmesinin ifade özgürlüğü ihlali oluşturduğuna 30/03/2023 tarihinde karar vermiştir.

AYM, 22.03.2023 TARİHLİ İLAMIYLA ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNE “EL İLE DIŞTAN ARAMA” İLE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ VE KARIŞIKLIKLARIN ÖNLENMESİ AMACIYLA “ÖNLEYİCİ TEDBİR ALMA” YETKİSİ VEREN DÜZENLEMEYİ İPTAL ETTİ

Anayasa Mahkemesi 22.03.2023 tarihli ve 2020/59 E., 2023/53 K. sayılı ilamıyla 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b), (ç) ve (g) bentlerinin, 7. maddesinin (6) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin, 12. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; iptal hükümlerinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

AYM, 14.06.2023 TARİHLİ İLAMIYLA BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARINA KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ İÇİN MESLEKTE EN AZ BEŞ SENE ÇALIŞMIŞ OLMASINA İLİŞKİN HÜKMÜN İPTALİNE KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi tarafından, basın çalışanlarının kıdem tazminatı hakkı kazanabilmesi için meslekte en az beş yıl çalışmış olmaları şartına ilişkin hüküm iptal edildi.