Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME ALANI DENETİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI

“Olağanüstü Hal Kapsamında Elektronik Haberleşme Alanı Denetim Hizmetlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 6 Nisan 2023 tarih ve 32155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ” YAYIMLANDI

“Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 31 Mart 2023 tarih ve 32149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DÜNYANIN İLK METAVERSE DURUŞMASI 15 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE SECOND LIFE İSİMLİ BİR SANAL DÜNYADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AVUKATLAR, HAKİMLER VE TARAFLAR DURUŞMAYA AVATARLARIYLA KATILIM SAĞLADI

İlk Metaverse (sanal evren) duruşması 15.02.2023 tarihinde Kolombiya’nın Magdalena İdare Mahkemesi tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu dava iki aracın çarpışmasıyla ilgili bir trafik uyuşmazlığına ilişkindi ve duruşma kimin kusurlu olduğunu belirlemek için gerçekleştirildi.

ÖZEL EĞİTİM PERSONELİNİN HENÜZ MAHKEME KARARI OLMADIĞI HALDE KOVUŞTURMA AŞAMASINDAKİ DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİK SUÇLARINDAN DOLAYI ÇALIŞMA HAKKININ KISITLANMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Anayasa mahkemesi 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 4. Maddesinde yer alan “…veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması…” ibaresinin anılan fıkrada yer alan “…personelinde…”ve “…anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar…” ibareleri yönünden Anayasa’nın 13, 48. ve 49. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi’nin 28/09/2022 tarihli 2022/76 E. 2022/112 K. Sayılı kararı kanundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN 03 MART 2023 TARİHLİ VE 71 NUMARALI KARARI İLE DEPREM BÖLGESİNDE SEÇİME YÖNELİK BİRÇOK SORU YANITLANDI

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4 ve 5'inci maddeleri gereğince belirlenecek seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nca 31.12.2022 tarihi itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan (il, ilçe, belde, köy ve muhtarlık düzeyinde yerleşim yeri kodları ile birlikte) 2022 yılı nüfus bilgilerinin esas alınacak.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YARGI ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 11 ŞUBAT 2023 VE 32101 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa şehirlerinde ve sadece OHAL döneminde geçerli olmak üzere yargı alanına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

OHÂL KARARI 8 ŞUBAT 2023 VE 32098 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

OHÂL Kararı 8 Şubat 2023 ve 32098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

OHAL KAPSAMINDA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINA İLİŞKİN KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI, FESİH YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE SÜRELERİ DÜZENLEYEN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI

“Olağanüstü Hâl Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 20 Şubat 2023 tarih ve 32112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6 ŞUBAT 2023 TARİHLİ KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREM NEDENİYLE ADALET BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN E-TEBLİGAT UYGULAMASI 14.02.2023 TARİHİ İTİBARİYLE YENİDEN KULLANIMA AÇILDI

08.02.2023 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve birçok ilimizin etkilendiği deprem nedeniyle vatandaşların hak kaybı yaşamamaları için e-tebligat uygulaması geçici olarak durdurulmuştu.

ANAYASA MAHKEMESİ 19.01.2023 T., 2019/33156 B.N. KARARIYLA KİŞİNİN KAMUDAKİ GÖREVİNE İADE EDİLİRKEN DAHA ÖNCEKİ YÖNETİCİLİK GÖREVİNE ATANMAMASININ ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKININ İHLALİ NİTELİĞİNDE OLDUĞUNA KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi tarafından 2019/33156 numaralı Cengiz Çetin başvurusu 19.01.2023 tarihinde sonuçlandırıldı, mahkeme tarafından kamudaki görevine iade edilirken daha önceki yöneticilik görevine atamanın yapılmamasından kaynaklı ilgili başvuruya ilişkin ihlal kararı verildi.

ANAYASA MAHKEMESİ 07.03.2023 T., 2019/38252 B.N. KARARIYLA SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM SEBEBİYLE İŞ AKDİ FESHEDİLEN BAŞVURUCUYA MANEVİ TAZMİNATIN ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi'nin (07.03.2023) Resmî Gazete ‘de yayımlanan 2019/38252 başvuru numaralı kararında; bir gazetede editör olarak çalışan başvurucunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle iş akdinin feshedilmesinin "İfade Özgürlüğü ’nü ihlal ettiğine yönelik karar verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ 20.12.2022 T., 2019/8025 B.N. KARARIYLA MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKI İLE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE VE BAŞVURUCUYA MANEVİ TAZMİNATIN ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi 2019/8025 başvuru numaralı Zafer Onur başvurusuna ilişkin olmak üzere aynı zamanda ülkemizde sıkça karşılaşılan makul sürede yargılama hakkının ihlaline ilişkin 20.12.2022 tarihinde emsal niteliğinde ihlal kararı vererek manevi tazminata hükmetti.