Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI 7464 SAYILI KANUN İLE İZNE TABİ KILINDI

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI 7464 SAYILI KANUN İLE İZNE TABİ KILINDI

7464 Sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun"), 02.11.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Son zamanlarda Airbnb, Booking.com gibi platformlar üzerinden ikincil konutların turistik amaçla kiralanmasının sektör haline gelmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ("Bakanlık") ortak bir mevzuatın oluşturulması ihtiyacı duymuştur.

Öncelikle belirtilmelidir ki, 100 güne kadar yapılan tüm kiralama faaliyetleri turizm amaçlı kiralama olarak değerlendirilmekte olup Kanun kapsamında öngörülen düzenleme ve yaptırımlara tabi olacaktır.

Bu kapsamda konutların turizm amacıyla kiralanabilmesi için getirilen ilk yükümlülük izin belgesidir. Konut malikleri turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapmadan önce izin belgesi almak zorundadır. İzin belgesi mevcut olan konutlara Bakanlık'tan belgeli olduğunun bilinebilirliğini sağlamak amacıyla Bakanlıkça nitelikleri belirlenecek plaketin konutun girişine asılması gerekecektir. Bunun yanında birden fazla bağımsız bölüm içeren yerleşik konut alanlarında kiralama faaliyetlerinin yürütülmesinin uygun görüldüğüne dair oybirliği ile alınmış kararın ibrazı ile izin belgesi tahsis edilebilecektir.

İzin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasaklanmıştır.  Bu bağlamda ev sahibinin bilgisi ve izni olmaksızın alt kiralama yapılmasının önüne geçilmek istenmiştir.

Ayrıca, izin belgesi sahibi konut malikleri 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri kapsamında sorumlu kişi kabul edilmiştir. Bu çerçevede konutlarda kalacak kişilerin suç işlemesinin önüne geçilmesi için kimlik bildirme yükümlülüğü konut malikine ait olacaktır.

Kanun, İzinsiz kiralama faaliyetinin tespit edilmesi veya izin belgesi sahiplerinin mevzuata aykırı işlemlerde bulunması halinde birtakım idari yaptırımlar da öngörmüştür. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenler için 1.600.000,00 TL’ye ulaşan para cezaları öngörülmüş ayrıca elektronik ticaretine ve tanıtımına imkân sağlayan ve Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında da 100.000,00 TL idari para cezası verileceği düzenlenmiştir.

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunmakta olanlar tarafından, 01.01.2024 tarihinden itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurulması zorunludur.  

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231102-16.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN