Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

YARGI REFORMU'NUN 3. PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yargı Reformu’nun 3. paketi bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 Sayılı Kanun, yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 64 maddeden oluşuyor.

ÇOKLU BAROYA İLİŞKİN YASA TEKLİFİ NEDİR, HANGİ DÜZENLEMELERLE NELER GETİRİLMEKTEDİR?

Çoklu Baronun önünü açan, Avukatlık Kanununda değişiklik yapacak kanun teklifinde yer alan düzenlemeler nelerdir?

NAMA YAZILI OLMAYAN TÜKETİCİ SENETLERİNİN GEÇERSİZLİĞİNE İLİŞKİN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULUNUN KARARI

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 30.06.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 2019/6 Karar sayılı, 29.11.2019 kararıyla içtihatların birleştirilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNDEN MENFİ TESPİT DAVALARINDA EMSAL NİTELİKTE ARABULUCULUK KARARI

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2020/85 E. Sayılı dosyasında, Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinin Kesin Nitelikteki Kararları aralarındaki uyuşmazlığın giderilmesine yönelik, vermiş olduğu 2020/454 K. Sayılı 13.02.2020 tarihli kararıyla, 11.Hukuk Dairesinin görüşünün aksi olarak, TTK 5/A maddesinin genişletici bir yoruma elverişli olmadığı tespitiyle, ticari nitelikteki menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmesinin zorunlu olmadığına ve arabulucuya gidilmiş olmasının dava şartı olmadığına hükmetti.

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK MERKEZLERİ MED ARB İŞ BİRLİĞİ

İstanbul Tahkim Merkezi 130 arabulucuk merkezi ile iş birliği protokolü imzaladı.

SUÇ MAĞDURLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili yayımladığı mesajında kararın adalet teşkilatına ve hukuk sistemine hayırlı olması temennisinde bulundu.

YARGITAY'DAN ARABULUCULUK ŞARTINA İLİŞKİN EMSAL KARAR

Yargıtay 11. HD, 2019/3048 E. sayılı dosyasında vermiş olduğu 2020/1093 sayılı kararda, konusu bir miktar alacak olan, ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan menfi tespit davalarının da zorunlu arabuluculuğa tabi olduğu tespitinde bulundu.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN KANAL İSTANBUL PROJESİ İÇİN DE EMSAL TEŞKİL EDECEK KARAR

Anayasa Mahkemesi’nin, Kanal İstanbul projesi için de önem arz edebilecek, proje sahasında kamulaştırılan taşınmazı olmayıp projeden etkilenme potansiyeli bulunanların ÇED kararlarına karşı iptal davası açmasında, somut olaya göre, hukuki yararı bulunabileceği tespitinde bulunduğu, mahkemeye erişim hakkının ihlâli kararı 12.05.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NDAN AMAZON'A MİLYONLUK CEZA

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 2020/173 sayılı Kararıyla, veri sorumlusu Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi’ne toplamda 1.200.000,00 TL idari para cezasına hükmetmiştir.

ADLİYELERDE NORMALLEŞME DÖNEMİ BAŞLADI

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında bugün itibarıyla adliyelerde normalleşme dönemi uygulamaları hayata geçti.

ADALET BAKANLIĞI YENİ ÇALIŞMA ESASLARI KILAVUZU HAZIRLADI

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve KOVİD-19 Bilimsel Danışma Kurulu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda Adalet Hizmetlerinde Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu hazırlayarak tüm mahkemelere, başsavcılıklara ve icra müdürlüklerine gönderdi.

1 HAZİRAN İTİBARIYLA YARGI ALANINA İLİŞKİN BAZI TEDBİRLER ESNETİLDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevlerinde ertelenen kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren başlayacağını söyledi.