Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

“Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31900 sayılı 22.07.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPANLAR İLE SİGORTALI OLARAK ÇALIŞANLARIN AVUKATLIK STAJI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik, 22 Haziran 2022 Tarihli ve 31874 Sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlandı.

ÖZGÜN HUKUK’TAN TÜRKİYE’DE BİR İLK!

Uluslararası Ticaret Odası’na (ICC) Bağlı FraudNet’in Türkiye’den İlk Üyesi Olduk!

AVUKATLIK KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE ARTIK ÇALIŞIRKEN DE STAJ YAPILABİLECEK

1 Haziran 2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan 7409 sayılı “Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte 1136 sayılı Avukatlık Kanunda bazı değişiklikler yapıldı.

ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA DEVRALMALARIN HUKUKİ GEÇERLİLİK KAZANABİLMELERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/3) YAYIMLANDI

Rekabet Kurumunun ‘’Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde (Tebliğ No: 2013/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/3)’’, 18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

ANAYASA MAHKEMESİ VATANDAŞLIĞA ALINMAMA NEDENİYLE ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE HÜKMETMİŞTİR

Derece mahkemeleri tarafından başvurucunun iyi ahlak sahibi olma şartını taşımadığına yönelik gerekçe, başvurucunun Türk vatandaşı olan evli bir şahısla 13 yıldır birlikteliğinin olması hususuna özgülenmiştir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 11.02.2020 TARİHLİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ İCRA TAKİBİNE BAĞLILIĞINA İLİŞKİN KARARI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11.02.2020 tarihli, 2017/2076E., 2020/117 K. sayılı kararında alacaklının takipte dayanmadığı belgeler dışındaki belgelere dayanamayacağı vurgulanmıştır.

İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ALTINI ÇİZDİ

İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi 2021/754E., 2022/209K. sayılı 04.04.2022 tarihli kararıyla konusu hakaret olan dava kapsamında verdiği karar ile ifade özgürlüğüne dikkat çekti.

NÜKLEER DÜZENLEME KANUNU YAYIMLANDI

7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu, 08 Mart 2022 Tarihli ve 31772 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlandı.

YARGITAY TMSF’YE İNTİKAL ETMİŞ ALACAK TAKİPLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ HAKKINDA KARARINI VERDİ

Bilindiği üzere 6102 sayılı TTK'nun 778. Maddesinin göndermesiyle aynı Kanun'un 749. maddesi gereğince, bonolar açısından keşideciye karşı başlatılacak takiplerde zamanaşımı süresi vadeden itibaren 3 yıldır.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66) YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığının ‘’Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Tebliğ No: 2022-32/66)’’, 31814 sayılı, 19.04.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

ŞARJ HİZMETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Teknolojini gelişmesi, dünyadaki petrol fiyatlarındaki artış ve doğanın korunması yönünde fosil yakıt kullanımının azaltılmasını savunan sivil toplum örgütlerinin toplumda yarattığı algı sonucu devletler alternatif yöntemlere uyum sağlamaya başladı. Ülkemizde de son olarak 02 Nisan 2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete'de Şarj Hizmeti Yönetmeliği yayımlandı.