Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

AYM, BİR TELEVİZYON PROGRAMINDA İLAÇ ŞİRKETLERİNİN TİCARİ KAYGILARLA HAREKET ETTİĞİ SÖYLEMİNDE BULUNAN KONUŞMACIYA PARA CEZASI VERİLMESİNİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRILIK OLARAK DEĞERLENDİRMİŞTİR

Anayasa Mahkemesi 2020/4999 başvuru numaralı Mutia Canan Karatay başvurusunda, başvurucunun bir televizyon programında yaptığı tıbbi içerikli açıklamalarından dolayı hakkında disiplin para cezası verilmesinin ifade özgürlüğü ihlali oluşturduğuna 30/03/2023 tarihinde karar vermiştir.

AYM, 22.03.2023 TARİHLİ İLAMIYLA ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNE “EL İLE DIŞTAN ARAMA” İLE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ VE KARIŞIKLIKLARIN ÖNLENMESİ AMACIYLA “ÖNLEYİCİ TEDBİR ALMA” YETKİSİ VEREN DÜZENLEMEYİ İPTAL ETTİ

Anayasa Mahkemesi 22.03.2023 tarihli ve 2020/59 E., 2023/53 K. sayılı ilamıyla 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b), (ç) ve (g) bentlerinin, 7. maddesinin (6) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin, 12. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; iptal hükümlerinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

AYM, 14.06.2023 TARİHLİ İLAMIYLA BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARINA KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ İÇİN MESLEKTE EN AZ BEŞ SENE ÇALIŞMIŞ OLMASINA İLİŞKİN HÜKMÜN İPTALİNE KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi tarafından, basın çalışanlarının kıdem tazminatı hakkı kazanabilmesi için meslekte en az beş yıl çalışmış olmaları şartına ilişkin hüküm iptal edildi.

ANAYASA MAHKEMESİ COVİD-19 DÖNEMİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ İADE EDİLEMEYECEĞİNE DAİR KANUN MADDESİNİ İPTAL EDEREK KESİLEN İDARİ PARA CEZALARININ İADESİNE KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi; Covid-19 döneminde uygulanan idari para cezalarının iade edilemeyeceğine dair kanun maddesini iptal ederek bu dönemde kesilen idari para cezalarının iadesine ilişkin kararını 05/04/2023 tarihinde verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ YARGILAMA SIRASINDA DİNLENMEYEN TANIĞIN BEYANININ DAHA SONRA ESAS ALINARAK KARAR VERİLMESİNİ, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ VE ÇEKİŞMELİ YARGILAMA İLKELERİNE AYKIRI OLDUĞU NEDENİYLE İPTAL ETMİŞTİR

Anayasa Mahkemesi 2020/2316 başvuru numaralı Yusuf Sulusaray başvurusunda, yargılama sırasında dinlenmeyen tanığın beyanı esas alınarak karar verilmesinin silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkelerine aykırı olduğu sebebiyle ihlal edildiğine ilişkin 03/04/2023 tarihinde karar verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ 22/2/2023 TARİHLİ VE 2022/155 E., 2023/38 K. SAYILI İLAMIYLA KADININ KOCASININ SOYADINI ALMASINA İLİŞKİN HÜKMÜN İPTALİNE KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesinin kadının kocasının soyadını almasına ilişkin 4721 Sayılı Kanun’un 187. maddesinin birinci ve ikinci cümlesinin iptaline ilişkin 22/2/2023 Tarihli ve 2022/155 E., 2023/38 K. Sayılı kararı 28.04.2023 tarihinde Resmî Gazete’de yürürlüğe girdi.

ANAYASA MAHKEMESİ İŞÇİNİN BAZI İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİMİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL ETTİĞİ KARARINI VERDİ

Anayasa Mahkemesi; 2019/19160 numaralı Nuran Müzeyyen Korkut başvurusunda, işçinin bazı internet sitelerine erişimi nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine ilişkin kararını 01/03/2023 tarihini verdi.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN YEHOVA ŞAHİTLERİ’NİN KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMASI İÇİN AÇIK RIZA ALMASINA DAİR GÜNCEL BİR KARARI

Başvurucu Yehova Şahitleri (Jehovan todistajat), Vantaa, Finlandiya’da yerleşik bir dini topluluktur. 2000 yılında Veri Koruma Ombudsmanı, Yehova Şahitlerinin kapı kapı dolaşarak yaptıkları ziyaretler sırasında kişisel verilerin ancak söz konusu kişilerin rızası ile toplanabileceği yönünde bir görüş bildirmiştir.

ÖZGÜN LAW & FIELD FISHER ORTAK SEMİNERİ

Özgün Hukuk ve Fieldfisher’ın İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 17.05.2023 tarihinde saat 09.00-12.00 arasında “İngiltere&ABD Yaptırımları ve Türkiye’deki Uyum Uygulamaları Ortak Semineri”ni düzenleyeceklerini duyurmaktan mutluluk duyarız.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME ALANI DENETİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI

“Olağanüstü Hal Kapsamında Elektronik Haberleşme Alanı Denetim Hizmetlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 6 Nisan 2023 tarih ve 32155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ” YAYIMLANDI

“Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 31 Mart 2023 tarih ve 32149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DÜNYANIN İLK METAVERSE DURUŞMASI 15 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE SECOND LIFE İSİMLİ BİR SANAL DÜNYADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AVUKATLAR, HAKİMLER VE TARAFLAR DURUŞMAYA AVATARLARIYLA KATILIM SAĞLADI

İlk Metaverse (sanal evren) duruşması 15.02.2023 tarihinde Kolombiya’nın Magdalena İdare Mahkemesi tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu dava iki aracın çarpışmasıyla ilgili bir trafik uyuşmazlığına ilişkindi ve duruşma kimin kusurlu olduğunu belirlemek için gerçekleştirildi.