Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

YARGITAY'DAN HUKUK MAHKEMELERİNİN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN EMSAL KARAR

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, adres araştırmanın ve tebligat yaptırmanın tarafların değil mahkemelerin yükümlülüğünde olduğuna ilişkin emsal karar verdi.

VARLIK ŞİRKETLERİNİN MUAFİYETLERİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi varlık şirketlerinin muafiyetlerine ilişkin kararını yayımladı.

SANAYİLEŞME İCRA KOMİTESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulacak Sanayileşme İcra Komitesi’nin kurulması ile görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 14.10.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

E-DURUŞMA TOPLAM 47 MAHKEMEDE UYGULANMAYA BAŞLADI

Avukatların duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma uygulamasına, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerinde başlandı. Uygulama, avukatların duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarına imkan sunuyor.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ'NDEN BELİRSİZ ALACAK DAVALARIYLA İLGİLİ EMSAL KARAR

Geçtiğimiz ayda yapılan düzenlemeyle iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklara bakan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi çatısı altında birleşmişti.

HUKUK MAHKEMELERİNDE E- DURUŞMA DÖNEMİ BAŞLADI

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi aracılığıyla, yargıda e-duruşma dönemi 15.09.2020 tarihinde Ankara Batı Adliyesindeki 5 pilot mahkeme ile başladı.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNDAN SİTE YÖNETİMLERİNİ İLGİLENDİRECEK KARAR

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bir şikâyet dilekçesi ile ilgili olarak iddialara konu Site Yönetimi hakkında başlatılan res’en inceleme neticesinde Kurul tarafından alınan 22.07.2020 tarih ve 2020/560 sayılı kararda şikâyet ve re’sen inceleme konusu hususlara ilişkin yapılan değerlendirmelerin yanı sıra Site Yönetimlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) karşısındaki durumuna ilişkin değerlendirmelere de yer vermiştir.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi yayımlandı.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi yayımlandı.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ YAYIMLANDI

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi yayımlandı.

YARGIDA E-DURUŞMA DÖNEMİ BAŞLADI

Türkiye'de avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma" uygulaması, Ankara Batı Adliyesi 1. Tüketici Mahkemesinde görülen duruşmayla başladı.

BİLİRKİŞİLERİN UYACAĞI REHBER İLKELER VE BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA BULUNMASI GEREKEN STANDARTLAR BELİRLENDİ

Bilirkişilerin uyacağı rehber ilkeler ve bilirkişi raporlarında bulunması gereken standartlar belirlendi.