Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU YAYIMLANDI

TCMB tarafından Uluslararası Yatırım Pozisyonu yayımlandı.

TBMM COVID 19 SALGINI NEDENİYLE 1 AY KAPATILDI

TBMM Covid 19 salgını nedeniyle 1 ay kapatıldı, çalışmalar 15 Mayıs'ta başlayacak.

İŞLETMELER 3 AY İŞÇİ ÇIKARTAMAYACAK

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler yasalaştı: işletmeler 3 ay işçi çıkartamayacak.

7242 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun yayımlandı.

İNFAZ DÜZENLEMESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

İnfaz düzenlemesi kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI MÜLAKATLARI ERTELENDİ

4 Mayıs – 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının ertelenmesine ilişkin duyuru yayımlandı.

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA ALINAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ 30 NİSAN'A KADAR UZATILDI

Ceza İnfaz Kurumlarında alınan koronavirüs tedbirleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığı tarafından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ yayımlandı.

ŞEHİR GİRİŞ/ÇIKIŞ TEDBİRLERİ VE YAŞ SINIRLAMASI

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.

COVID-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ

covıd-19 salgınının kamu ihale sözleşmelerine etkisi ile ilgili 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.

KORONAVİRÜS SALGIN TEHDİDİ NEDENİYLE DURUŞMALARIN ERTELENMESİNE İLİŞKİN HSK GENEL KURULU KARARI

Koronavirüs salgın tehdidi nedeniyle duruşmaların ertelenmesi ve yargı alanında alınan diğer tedbirlere ilişkin HSK Genel Kurulu kararı yayımlandı.