Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ’NİN 2021/40 ESAS SAYILI VE 01.06.2023 TARİHLİ KARAR İLE BANKANIN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA HER DURUMDA GİDİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN KARAR VERİLMİŞTİR

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ’NİN 2021/40 ESAS SAYILI VE 01.06.2023 TARİHLİ KARAR İLE BANKANIN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA HER DURUMDA GİDİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN KARAR VERİLMİŞTİR

Söz konusu olayda davacı şirketin davalı banka nezdindeki hesabından bilgisi ve onayı dışında 736.712,05 TL’sinin başka şahısların banka hesabına aktarılması sebebiyle dava açılmıştır. Davacı şirketin muhasebe departmanında çalışan kişi tarafından düzenlenen sahte imzalı faks talimatları ile bu paranın aktarıldığı ortaya çıkmıştır. Olayda davalı bankanın kusuru ve sorumluluğu bulunduğu davacı tarafından iddia edilmiş bunun sebebinin ise bankanın müvekkilinden herhangi bir bilgi ve teyit ve onay almadığını, talimatların doğru olup olmadığı hususunda müvekkili şirket ile irtibata geçmediğini, faks talimatlarındaki imzaların müvekkili şirkete ait olup olmadığını kontrol etmediğini, talimatlardaki sahtecilik ilk bakışta anlaşılabilecek durumda olmasına rağmen müvekkiline bilgi verilmediğini, davalı bankanın faks asıllarını müvekkili şirketten istemediğini, bankanın kusurlu işlemleri nedeniyle 103 adet usulsüz işlemle müvekkilinin zarara uğratıldığını, bankanın imtiyazlı kuruluş olarak en hafif kusurunun neticelerinden dahi sorumlu bulunduğu gösterilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararında, davalı banka şubesinin kendi iç talimatlarına aykırı olarak 20.000,00-TL'nin altındaki EFT ve havale talimatları faks ile gelse dahi teyit etmediği, bu durum karşısında davalı bankanın zararın doğumuna sebebiyet verdiği, diğer yandan davacı şirketin de işlerinde özenli davranmayarak kendi çalışanını denetlemediği gibi hesaplarının da günlük, aylık ve dönem sonları itibari ile yapılması gereken denetim ve kontrolünü yapmadığı, böylelikle zararın doğumuna kendisinin de sebebiyet verdiği, bu nedenle zararın meydana gelmesinde davalı bankanın %80, davacının ise %20 oranında kusurlu olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 589.369,64-TL tazminatın ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Dava istinaf mahkemesine taşınmıştır. İstinaf mahkemesi olarak görev yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk dairesi 01.06.2023 tarihli ve 2021/40 Esas sayılı kararında, dava konusu edilen para transferlerinin taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiş olması, imzalanan sözleşme ile bankanın faks teyidi aramaksızın talimatı yerine getirmeye yetkili olduğunun davacı tarafça kabul edilmiş olması, işlemleri yapan kişinin davacı tarafça davalı bankaya teyit alınacak kişi olarak bildirilmiş olması, faks talimatlarındaki imzanın davacı şirket yetkilisinin imzası ile çıplak gözle ayırt edilemeyecek derecede benzer olması, yaklaşık bir yıllık süre içerinde toplam 103 adet bu şekilde işlem yapılmış olmasına rağmen, davacı şirketin basiretli bir tacir olarak hesaplarında usulsüzlük yapıldığından haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olması da hep birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu para transferlerinin davacı şirketin bilgisi ve onayı ile yapıldığının kabulü gerekmektedir şeklinde gerekçe gösterilerek davalı bankanın istinaf başvurusunun kabulü ile davanın reddine karar vermiş ve ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur.

Kaynak: https://www.lexpera.com.tr/ictihat/bolge-adliye-mahkemesi/istanbul-bam12-hd-e-2021-40-k-2023-864-t-1-6-2023

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN