Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

Haberler

Filtrele; TÜMÜ

İCRA VE İFLAS KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifi İcra ve İflas Kanunu’nun yanı sıra 492 sayılı Harçlar Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik getiriyor.

AYM’DEN REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİNE RET KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu 104. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkemenin, hükmün iptali talebiyle yaptığı başvuruyu reddettiği 2020/82 E., 2021/20 K., 18.03.2021 tarihli kararı 11.06.2021 Resmî Gazete’de yayımlandı.

HUKUKA AYKIRI VERİ İŞLEYEN SİTE YÖNETİMİNE PARA CEZASI

Oturduğu sitenin yönetiminden sorumlu şirketin kendisine ait telefon numarasını yönetim hizmetleri kapsamında kullanılan bir mobil uygulama ile rızası dışında paylaştığı ve ilgili uygulamadan kendisine bilgi mesajı gönderildiği belirtilerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında gerekli yaptırımların uygulanması talebiyle site sakininin Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvurması akabinde başvuruyu inceleyen Kurul 13/04/2021 tarihli ve 2021/359 sayılı Karar Özeti yayımlandı.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik 16.04.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte yer aldığı üzere, söz konusu hükümler 30/04/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

KİRACININ AİDAT BORCUNUN SİTE YÖNETİMİ TARAFINDAN EV SAHİBİNE İLETİLMESİ HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARI

Kiracının aidat borcunun site yönetimi tarafından ev sahibine iletilmesi üzerine, veri sorumlusu sıfatıyla site yönetimi tarafından hukuka aykırı işlendiği ve aktarıldığı iddiasıyla KVKK'ya başvurması akabinde 29/09/2020 tarihli ve 2020/755 sayılı Karar Özeti yayımlandı.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Anayasa Mahkemesi’nin 2020/13 Karar sayılı, 19/02/2020 tarihli iptal kararı üzerine düzenlenen 7315 sayılı Kanun’un 3. bölümünde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde elde edilecek kişisel verilerin korunmasına ilişkin tedbirler de yer almaktadır.

REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASINA YÖNELİK ÖN ARAŞTIRMALARDA VE SORUŞTURMALARDA SUNULACAK TAAHHÜTLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (TAAHHÜT TEBLİĞİ) YAYIMLANDI

Taahhüt tebliği, açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, 4054 sayılı Kanunun 4’üncü veya 6’ncı maddesi kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüslerce ya da teşebbüs birliklerince sunulan taahhütleri kapsamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU'NDAN İŞÇİNİN TALEBİ HALİNDE ÖZLÜK DOSYASINDA YER ALAN EVRAKLARIN BİR SURETİNİN VERİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KARARI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bir kargo firmasında çalışan ilgili kişinin iş akdinin haksız feshedilmesi sonrası özlük dosyası kapsamında yer alan kişisel verilerinin birer suretinin tarafına verilmesine yönelik talebine veri sorumlusu tarafından cevap verilmemesi üzerine yapılan başvuru neticesinde kararını verdi.

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Tebliğ uyarınca yapılacak kayıt ve bildirimler, MKK sistemine e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza, e-devlet şifresi veya T.C. Kimlik Kartı ile erişim sağlanarak veya doğrudan MKK’nin “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi” uygulamasından giriş yapılarak elektronik ortamda yapılacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NDAN FESİH KODLARINDA DEĞİŞİKLİK

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 01.04.2021 tarihli 2021/9 sayılı genelgeyle fesih kodlarında değişiklikler yapılmıştır.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN KURUMSAL E-POSTALARIN İŞVEREN TARAFINDAN İNCELENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Anayasa Mahkemesi’nin, özel bir bankada çalışan başvurucunun kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edilip edilmediğini incelediği 2018/31036 başvuru numaralı ve 12.01.2021 tarihli kararı, 05.02.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.