Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN EN AZ SERMAYE TUTARININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI 24 KASIM 2023 TARİHİNDE RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN EN AZ SERMAYE TUTARININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI 24 KASIM 2023 TARİHİNDE RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

24 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332’nci maddesinin birinci fıkrası ile 580’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin “Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

 

İlgili karar gereğince; 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 332’nci maddesinin birinci fıkrasında anonim şirketler için “elli bin” Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı “iki yüz elli bin” Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde “yüz bin” Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı “beş yüz bin” Türk Lirasına yükseltilmiştir.

 

Yine aynı Kanunun 580’inci maddesinin birinci fıkrasında limited şirketler için ise; “on bin” Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı “elli bin” Türk Lirasına yükseltilmiştir.

 

7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında getirilen ilgili karar, ileriye yönelik olarak 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Dolayısıyla söz konusu Karar ile getirilen yeni sermaye tutarları da 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketler bakımından uygulanacaktır.

 

Sermayesi belirtilen tutarların altında olan mevcut şirketler bakımından bu aşamada sermaye artırımı yapılması zorunluluğu bulunmamakla birlikte, öz kaynak yapılarını güçlendirmeleri bakımından ilgili şirketlerin sermayelerini en az anılan tutarlara artırmalarında fayda bulunmaktadır.

 

Sonuç olarak özetlemek gerekirse 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren;

- Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarı: 50 Bin TL

- Anonim Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarı: 250 Bin TL

- Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Etmiş Bulunan Halka Açık Olmayan Anonim Şirket İçin En Az Başlangıç Sermaye Tutarı: 500 Bin TL olacaktır.

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231125-23.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN