Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İDARİ PARA CEZASI TUTARLARI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İDARİ PARA CEZASI TUTARLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. maddesinde belirtildiği üzere idari para cezaları 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesinin 7. Fıkrasında düzenlenmektedir. Bu madde uyarınca her takvim yılı başından itibaren yürürlüğe girecek olan ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenen idari para cezalarına ilişkin tablo yayınlanmıştır. Bu tabloda belirtilen para cezaları 2017-2024 yılları arasını kapsamaktadır.

Bu tabloya göre “Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeme” cezası 2017 yılında bir önceki seneye göre 3,83% oranında zamlanarak 5.191-103.830 TL olurken 2018 yılında 14,47% arttırılmış ve 5.942-118.854 TL olmuştur. 2019 yılında 23,73%, 2020 yılında 22,58%, 2021 yılında 9,11%, 2022 yılında 36,20%, 2023 yılında 122,93% ve son olarak 2024 yılında bir önceki seneye göre 58,46% zamlanarak 47.303-946.308 seviyelerine ulaşmıştır. Bir diğer madde ise “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi”, yıllara göre yukarıdaki oranlarda artış gösterilen bu maddede 2017 ve 2024 yıllarını esas alacak olursak 2017 yılında 15.574-1.038.300 TL olarak düzenleme yapılmışken 2024 yılında ulaşılan son noktada 141.934-9.463.213 TL bandında bir düzenleme söz konusu olmuştur. Bir diğer idari para cezasını kapsayan madde ise “Kurul kararlarının yerine getirilmemesi”, bu maddeye uyulmaması açısından 2017 yılında belirlenen ceza tutarı 25.957-1.038.300 TL arasında belirlenmişken 2024 yılı için düzenlenen ceza tutarı 236.557-9.463.213 TL olarak düzenlenmiştir. Son olarak idari para cezası açısından düzenleme getirilen madde “Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi”, bu madde esas alındığında 2017 yılı için belirlenen ceza miktarı 20.766-1.038.300 TL bandında bulunmaktayken 2024 yılında ise bu tutar 189.245-9.463.213 TL seviyelerine çıkmıştır.

Görüldüğü üzere 2017-2024 yılları arasında aritmetik bir artış söz konusu olmazken her sene bir önceki seneye nazaran artan ceza miktarları gözden kaçmamaktadır. Bunun en temel sebebi kuşkusuz Türk lirasının yaşadığı değer kaybı ile artan enflasyondur. 2017 ve 2024 yıllarını kendi arasında değerlendirdiğimizde 7 senede ceza tutarlarının yaklaşık 9 kat arttığı gözlerden kaçmamaktadır.

Kaynak: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7790/6698-Sayili-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Kanunu-Kapsaminda-Idari-Para-Cezasi-Tutarlari

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN