Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

DURUŞMASIZ OLARAK VERİLEN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA İLİŞKİN KARAR NEDENİYLE KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKININ İHLAL EDİLMESİ

DURUŞMASIZ OLARAK VERİLEN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA İLİŞKİN KARAR NEDENİYLE KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKININ İHLAL EDİLMESİ

Başvurucu 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda düzenlenen suçlar kapsamında tutuklu olarak yargılanmaktadır. Ağır ceza Mahkemesi 06.03.2020 tarihindeki duruşmada tutukluluk halinin devamına karar vermiştir. Ardından mahkeme bir sonraki duruşma tarihi gelmeden salgın hastalık sebebiyle alınan tedbirlerden dolayı duruşmaların ertelenmesi için resen duruşma açarak başvurucu ve müdafisinin olmadığı duruşmada tutukluluk halinin devamına karar vermiştir. Başvurucu 14.05.2020 tarihinde bireysel başvuruda bulunarak tutukluluk halinin sonlandırılmasını istemiş, 02.06.2020 tarihli duruşmada ise aksi yönde karar çıkmıştır. Başvurucunun iddiaları tutukluluk incelemesinin mahkeme huzuruna çıkarılmaksızın yapılmasından dolayı kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının zedelendiği yönündedir. Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirmesinde ise tutukluluk durumu incelenmesinde esas alınan 7145 saylı Kanun’un 13. Maddesiyle 3713 sayılı Kanun’a eklenen geçici 19. Maddesinde en geç doksan günde bir duruşmalı olarak yapılması gerektiği belirtilmektedir. Ancak somut olayda başvurucu 2 ay 26 gündür hakim önüne çıkmamaktadır. Fakat hakim resen açtığı duruşma ile bu süre anlamında sorun yaşamamaktadır. Anayasa Mahkemesi yaptığı değerlendirmede somut olayı norm denetimi çerçevesinde ele aldığında tutukluluğa ilişkin iddia ve savunmaların makul süreler içerisinde mahkeme önünde dile getirilmesi güvencesiyle bağdaşmadığı aynı zamanda müdahalenin ölçüsüz olduğu sonucuna varmıştır. Mahkeme değerlendirmesinde başvurucunun salgın şartları sebebiyle fiziken olmasa dahi SEGBİS yoluyla duruşmaya katılabileceği hususunu belirtmiştir. Sonuç olarak başvurucunun, tutukluluğuna yönelik itirazlarını ve tahliye taleplerini mahkeme önünde sözlü olarak dile getirme imkânı elinden alınmıştır. Bu sebeple başvurucunun tutukluluk durumunun 2 ayı aşan bir süre (2 ay 26 gün) boyunca duruşmasız olarak incelenmesi sebebiyle Anayasa Mahkemesi kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kaynak: Anayasa Mahkemesi 2020/15221 Başvuru Numaralı 05.10.2023 tarihli kararı (Resmî gazete Tarih ve Sayı: 13.02.2024-32459)

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN