Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ KISITLANMASINA İLİŞKİN MEVZUAT GÜNCELLENDİ

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ KISITLANMASINA İLİŞKİN MEVZUAT GÜNCELLENDİ

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasından Muaf Tutulan Uygulamalara İlişkin Genelge yayımlandı.

Ülkemizde atık elektrikli ve elektronik eşyaların çevreye duyarlı geri kazanımının ve bertarafının sağlanması da dâhil olmak üzere insan sağlığının ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin usul ve esaslar 26/12/2022 tarih ve 32055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

2011/65/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin EK-3 ve EK-4’ünde yer alan kısıtlamadan muaf tutulan uygulamalara yönelik yapılan değişiklikler sebebiyle Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanarak 20.01.2024 tarihli ve 32435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile Ulusal mevzuatımızdaki EEE’lerde kullanımı kısıtlanan maddelerden muaf tutulan uygulamalara ilişkin usul ve esasların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenmesi amaçlanmıştır.

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki (RG-20/1/2024-32435) hüküm gereğince; elektrikli ve elektronik eşyalarda kullanımı kısıtlanan maddelerden muaf tutulan uygulamalara ilişkin muafiyet ile birlikte muafiyetin uygulama kapsamı ve sürelerine yönelik usul ve esaslar “Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasından Muaf Tutulan Uygulamalara İlişkin Genelge” ile belirlenmiştir.

Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr/elektrikli-ve-elektronik-esyalarda-bazi-zararli-maddelerin-kullaniminin-kisitlanmasina-iliskin-mevzuat-guncellenmistir-duyuru-448345

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN