Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

"KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 18 OCAK 2024 TARİHİNDE RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

"KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 18 OCAK 2024 TARİHİNDE RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Bu Tebliğ ile 16. bölüm eklenmiştir. Eklenen "16. Kart, Şifre, Kod ve Benzerlerinin Satışında KDV Uygulaması" başlıklı bölüm ile; karşılığı belirli bir ürün veya hizmet olan kart, şifre ve kodlarda KDV uygulaması, karşılığı belirli bir ürün veya hizmet olmayan kart, şifre ve kodlarda KDV uygulaması ile kart, şifre ve kod satışları ile diğer satışlara aracılık hizmetlerinden alınan bedellerde KDV uygulaması konularında açıklamalar yapılmıştır.

Aynı Tebliğ ile; Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar bölümündeki istisnanın şartları arasında yer alan satılan malların bedelleri toplamının 2.000 TL'nin üzerinde olması gerekir ibaresindeki miktar 10.000 TL olarak değiştirilmiştir.

Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) bölümündeki alıcının, istisna kapsamında satış yapabilen satıcılardan aldığı malların faturada gösterilen bedelleri toplamının istisna sınırı KDV hariç 100 TL’den 1.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Ayrıca; Tebliğin "Taşımacılık İstisnası" başlıklı (II/C) bölümünün Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna kısmında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/18.01.2024

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN