Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

2024 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

2024 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

13.1.2024 tarihli Resmî Gazete'de "Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesi" yayımlandı. 

Bu tarife uyarınca ücretler aşağıdaki şekilde belirlendi;

Bu Tarife uyarınca 1.1.2024 tarihinden geçerli olmak üzere;

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 2.292,00 TL,

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 3.570,00 TL,

c) Asliye ceza mahkemeleri:

1) Takip eden davalar için 3.930,00 TL,

2) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 1.641,00 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 7.050,00 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 3.930,00 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 7.050,00 TL,

e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 3.930,00 TL,

f) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 7.050,00 TL,

2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 7.937,00 TL.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/13.01.2024

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN