Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU KİŞİSEL VERİLERİN KANUNLARDA ÖNGÖRÜLMESİ SEBEBİYLE İŞLENMESİ ŞARTINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU YAYINLADI

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU KİŞİSEL VERİLERİN KANUNLARDA ÖNGÖRÜLMESİ SEBEBİYLE İŞLENMESİ ŞARTINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU YAYINLADI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) 12.02.2024 tarihinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası (a) bendinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülme” kişisel veri işleme şartı hakkında bilgi notu yayınladı.

Bilgi notu ile Anayasanın “Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması” başlıklı 20. maddesine atıf yapılmış ve madde uyarınca herkesin kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu ve işbu hakka dair esas ve usul düzenlemelerinin sadece kanunla düzenlenebileceği hükmünü yorumlamıştır.

Her ne kadar Anayasanın belirlediği temel kriterler çerçevesinde kişisel verilerin korunması hakkı ancak kanun ile sınırlanabiliyor olsa da dayanak kanun ile verilen bir yetki çerçevesinde kanuni düzenlemeleri somutlaştıran hükümler kapsamında yönetmelik, tebliğ, usul ve esaslar, talimat vb. ikincil düzenlemelerin de kanun olarak değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

Öte yandan bazı durumlarda idarenin takdir yetkisinin de mevcut olduğu ifade edilmiştir. Özellikle idarenin faaliyetlerini düzenleyen mevzuatta her türlü ayrıntının gösterilememesi, zaman içinde idarenin karşılaştığı sorunların artışı ve kamu hizmetleri için nitelikleri değişen idari işlemler göz önüne alındığında, idareye hareket serbestisi verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Kişisel veri işlenme şartı olarak sayılan kanunda öngörülmüş olma şartı, işlenecek kişisel verilerin sadece kanunda hükmedilmiş hususlarda işlenmesi gerektiği hususunu düzenlemektedir. Kurum sadece lafzi yorum yapmanın Kanunun ruhuna aykırı olacağı ve lafzi yorum yapılması halinde söz konusu işleme dayalı işleme şartının çok sınırlı hallerde uygulanacağı gerekçesiyle veri işleme şartının daha geniş yorumlanmasının önünü açan değerlendirmelerde bulunmuştur.

Kaynak: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7823/Kanunlarda-Ongorulme-Kisisel-Veri-Isleme-Sartina-Iliskin-Bilgi-Notu

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN