Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

VERGİ USUL KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİKLER

VERGİ USUL KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİKLER

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

Yapılan değişikler ile Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak, basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafın kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak.

Yine Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, internet ortamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, stopaj yöntemiyle vergilendirilmek suretiyle gelir vergisinden istisna tutulacak.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yapılan tebligatların Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Defterdarlıklar tarafından doğrudan yurt dışı temsilciliklerimize gönderilmesi öngörülüyor.

Ticaret ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde elektronik ortamda tutulan defterler için berat alınması, diğer defterlerin ise Maliye tarafından belirlenen usul ve esaslara göre onaylanması tasdik hükmünde sayılacak.

Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası sürekli hale getirilip bu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri istisnası ise kaldırılacak.

Kaynak: https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-3854.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN