Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

İŞ YERLERİ VE ÇALIŞANLARI İÇİN YENİ COVID TEDBİRLERİ GELİYOR

İŞ YERLERİ VE ÇALIŞANLARI İÇİN YENİ COVID TEDBİRLERİ GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 02/09/2021 tarihli işverenlerin çalışanlarından isteyeceği PCR testi ve çalışanlarını Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren genel yazısı 81 İl Valiliği’ne gönderilmiştir. Bu yazı kapsamında işverenlerin, işyerlerinde karşılaşabilme ihtimali olan sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile ilgili tüm çalışanlarını bilgilendirmekle yükümlü oldukları belirtilmektedir. İşverenlerden COVID-19 aşısı tamamlanmamış çalışanlarını yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi talep edilmektedir. Bu bilgilendirmeden sonra aşı olmayan çalışanlara, kesin olarak COVID-19 teşhisinin konması durumunda iş ve sosyal güvenlik mevzuatı bakımından da muhtemel sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki çalışanlara bildirilmelidir. COVID-19 aşısı olmamış çalışanlardan 06/09/2021 tarihinden itibaren olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları mecburi hale gelecek olup, işyeri/işveren tarafından da istenebilecek, bununla birlikte test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altına alınacaktır.

Kaynak: https://www.csgb.gov.tr/duyurular/is-yerlerinde-covid-19-tedbirleri/

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN