Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

YARDIM TOPLAMA YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

YARDIM TOPLAMA YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

İnternet ortamında gerçekleştirilen yardım toplama faaliyetleri yönetmelik kapsamına alındı. Buna göre bu tür bir faaliyet çerçevesinde internet ortamı dahil kullanılacak her türlü materyale Dernekler Bilgi Sistem üzerinden verilecek yardım toplama izin numarasının yazılması zorunlu olacak. Ancak cumhurbaşkanı tarafından izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan vakıf, kurum ve dernekler ise izin kararlarının yılı ve sayısını yazacaklar.

Yardım toplamasına izin verilen kişilerin bilgileri izin veren makam ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında yayımlanabilecek.

Toplanan yardımlar en geç 15 günde bir sorumlu sayman üyeye teslim edilecek ve bankalarda yardım amaçlı açılmış bulunan hesaba yatırılacak.

Yardım Toplama Sonuç Bildiriminin yani faaliyet sonunda elde edilen gelirin harcanmasına ilişkin bilgileri içeren bildirimin kesin hesabın verildiği tarihten itibaren 90 gün içinde izin veren makama bildirilmesi gerekecek. Bu süre belirli durumlarda uzatılabilecek.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211110-3.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN