Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4773), 12 Kasım 2021 Tarihli ve 31657 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik’in 148 maddesinin 51 maddesinde değişiklik yapılmış oldu.

İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan sözü geçen değişikleri sağlayacak yönetmelik ile birlikte açık cezaevindekiler için yeni bir infaz modeli, buna göre iyi halliliği sayesinde açığa ayrılmayı hak kazanmış hükümlüler, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli kamusal faaliyetlere katılarak yani cezaevi dışında başka bir kamu kurumunda çalışarak cezalarını tamamlayabilecek.

Cezaevlerinde hükümlü ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların psikososyal gelişimleri psikososyal yardım servisi görevlilerince takip edilecek.

Hükümlüler kuruma kabul edilirken sağlık durumunu belirleyen raporu kurum hekimi veya aile hekimi varsa bunlardan eğer yoksa hastaneden alarak kuruma kabul edilecekler.

Ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilen hükümlülerin toplamda 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olanlarının veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenlerinin cezasının konutunda çektirilmesine hükmedilebilecek.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211112-5.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN