Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ KRİTERLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ KRİTERLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) Resmî Gazete’de yayımlanan ilke kararı ile hâkim ve savcıların iki yılda bir tabi tutulacakları derece yükselmesi incelemelerindeki esaslara ek olarak yargıda hedef süre uygulaması da getirildi. 2018 yılında Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan “Yargıda Hedef Süre Uygulaması”, yargılama süreçlerinin makul süreleri aşmaması ve zamanın verimli bir şekilde kullanılması amaçlarıyla yola çıkılarak hayata geçirilmiş olup, bu uygulamaya ilişkin geliştirmeler sürmektedir. Hâkim ve savcıların hedef sürelere uyum oranları UYAP’ta oluşturulmuş ilgili ekranlar üzerinden takip edilebilecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin bünyesinde oluşan makul sürede yargılanma şartlarının yerine getirilmesi için yargılama faaliyetlerinin takvimi çıkartılıyor ve böylece adil yargılanma hakkı güçlendiriliyor. Hedef sürelerin bilinmesi ve bildirilmesi de taraflar ve vatandaşlar için öngörülebilirlik açısından kolaylık sağlıyor. Getirilen bu düzenleme ile hâkim ve savcıların derece yükselmelerinde hedeflenen makul sürelere ne kadar uyulduğu, vermiş oldukları kararların ne kadar isabetli olduğu, yargılamanın sürüncemede bırakılıp bırakılmadığı, gerekli hukuki gerekçeye sahip olup olmadığı gibi hususlarda müfettişler ile kanun yolu mercileri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler göz önünde bulundurulacak.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210907-5.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN