Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, NOTERLİKLERDE TAŞINMAZ SATIŞI UYGULAMASINI BAŞLATTI

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, NOTERLİKLERDE TAŞINMAZ SATIŞI UYGULAMASINI BAŞLATTI

28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7413 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11. maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun “Noterlerin genel olarak yapabileceği işler” başlıklı 60. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi  “3. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi hâlinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh vermek, taşınmaz satış sözleşmesi yapmak,” şeklinde değiştirilmiş aynı Kanun’un 12. maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanunu’na 60. maddeden sonra gelmek üzere “Taşınmaz satış sözleşmesi” başlıklı 61/A maddesi eklenmiş ve noterlere taşınmaz satış sözleşmesi yapma yetkisi getirilmişti. [1]

Kanunun 14. maddesi ile Noterlik Kanunu’na “Geçici 21. madde” eklenmiş, bu madde uyarınca noterlere satış sözleşmesi yapma yetkisi veren düzenlemelerin öngörülen bilişim sisteminin kurulduğunun Adalet Bakanlığı resmî internet sitesinde duyurulduğu tarihten itibaren uygulanmaya başlanacağı ve bu bilişim sisteminin 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmişti. Fakat Noterlik Kanunu’nun Geçici 21. maddesinde yer alan sürenin 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış ve Karar ile, noterde taşınmaz satışı işlemi yapmak için gerekli sistem kurulumunun tamamlanması için öngörülen tarih 1 Temmuz 2023’e ertelenmişti. [2]

Noterlere taşınmaz satış sözleşmesi yapma yetkisinin getirildiği düzenlemelerin üzerine Adalet Bakanlığı tarafından konuya ilişkin usul ve esasların düzenlendiği “Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 32070 sayılı ve 11 Ocak 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerinin ise öngörülen bilişim sisteminin kurulduğunun Adalet Bakanlığı resmî internet sitesinde duyurulduğu tarihten itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtilmiştir. [3]

Konuya ilişkin resmi açıklama 22 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden yapılmıştır. Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında noterlerde taşınmaz satışının yapılmasına ilişkin yasal düzenlemelerin 4 Temmuz 2023 tarihinde uygulanmaya başlanacağı belirtilmiştir. [4]

Nitekim 4 Temmuz 2023 tarihinde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan’ın da katılımlarıyla Ankara 65. Noterliği’nde gerçekleştirilen ilk taşınmaz satışı işlemiyle birlikte noterliklerde taşınmaz satışı uygulaması başlatılmıştır.

Kaynaklar:

1. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-17.htm

2. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221228-3.pdf

3. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230111-12.htm

4. https://www.adalet.gov.tr/bakan-tunc-4-temmuz-dan-itibaren-noterlerde-tasinmaz-satis-uygulamasi-baslayacak

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN