Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ YOLCUNUN KAPISI AÇIK DOLMUŞTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMESİNİN BİLİNÇLİ TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME SUÇUNU OLUŞTURACAĞINA KARAR VERDİ

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ YOLCUNUN KAPISI AÇIK DOLMUŞTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMESİNİN BİLİNÇLİ TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME SUÇUNU OLUŞTURACAĞINA KARAR VERDİ

Özet olarak olay günü yevmiyeli şoför olarak minibüste çalışan sanık, minibüsüne binen yolcu henüz yerine oturmadan ve kapıları kapamadan minibüsü hareket haline geçirmiş ve bu ivme yolcunun düşmesine sebep olmuştur. İlk etapta yaralanan yolcu daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama neticesinde sanığın asli kusurlu olduğu belirlenmiştir. Buna istinaden sanık hakkında taksirle öldürme suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca hüküm kuruluştur. 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında TCK 51 gereğince hükmün ertelenmesine karar verilmiştir. Katılan vekili takdiri indirim nedenlerinin uygulanmaması gerektiği, hapis cezasının ertelenmemesi gerektiği ve sanığın ehliyetinin alınması gerektiği iddiaları ile temyiz yoluna başvurmuştur. Sanık müdafi ise sanığın beraatini talep etmiştir.

Temyize taşınması ile bu dava Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2020/4768 esas ve 2023/695 karar numaralı kararına konu olmuştur. Yargıtay yaptığı inceleme sonucunda ilk derece mahkemesinin verdiği kararın oluş ve kabulünde isabetsizlik olmadığına hükmetmiştir. Öncelikle sanık hakkında verilen cezanın iki yılın altında olması sebebiyle ertelenmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Aynı şekilce yerel mahkemece indirim nedenleri ve sanığın ehliyetinin alınmaması bakımından gerekçelendirmenin yeterli şekilde yapılması sebebiyle bu hususlarda da bir isabetsizlik görülmemiştir. Sanığın beraat istemi bakımından da ilk derece mahkemesince yapılan tespitler isabetli bulunmuştur.

Buna karşılık, Yargıtay’ca yapılan inceleme sonucunda bu eylemin BİLİNÇLİ taksirle öldürme suçunu oluşturacağına kanaat getirilmiştir. Bir diğer ifade ile, sanığın maktul bakımından ölüm neticesini ÖNGÖRDÜĞÜ ama istemediği veya şans gibi etkenlere güvenerek hareket ettiği tespit edilmiştir. Yargıtay bu değerlendirmeyi yaparken minibüsün yokuş yukarı konumda olması, kapıların açık olması ve yolcunun oturmasının beklenmemesi gibi etkenleri göz önünde bulundurmuştur. İlk derece mahkemesi ise buna ters olarak sanığın öngörülebilir neticeyi öngörmediğine ve suçun basit taksirle işlendiğine hükmetmiştir. Bu görüş farklılığı sebebiyle Yargıtay’ca ilk derece mahkemesinin kararı bakımından BOZMA kararı verilmiştir. Ayrıca Yargıtay TCK madde 61 ve orantılılık ilkesi uyarınca sanığın asli kusurlu olmasını da göz önünde bulundurarak sanık hakkında karar verilirken alt sınırdan makul oranda uzaklaşılarak karar verilmesi gereksinimine de değinmiştir.

Sonuç olarak, yokuş yukarı yolda ve kapı açık şekilde yolcu henüz oturmamışken harekete geçen sanık bakımından Yargıtay tarafından bilinçli taksir ile hareket edildiği kabul edilmiştir.

Kaynak: Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2020/4768 esas ve 2023/695 karar numaralı kararı

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN