Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

AVRUPA PARLAMENTOSU TARİHİ KARAR ALDI: İLK "YAPAY ZEKA YASASI" 14 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE KABUL EDİLDİ

AVRUPA PARLAMENTOSU TARİHİ KARAR ALDI: İLK "YAPAY ZEKA YASASI" 14 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE KABUL EDİLDİ

Avrupa Parlamentosu, yapay zeka teknolojilerini düzenlemeyi ve insan haklarını korumayı amaçlayan tarihi bir kararla dünyadaki ilk "Yapay Zeka Yasası"nı 14 Haziran 2023 tarihinde kabul etti. Bu yasa, teknolojik gelişmelerin önünü açarken aynı zamanda insanların güvenliğini ve mahremiyetini koruma amacını taşımaktadır.

A. Yasanın Temel Hedefleri ve Amaçları:

Yasa, yapay zeka teknolojilerinin gelişimini teşvik etmek, şeffaf ve hesap verebilir kullanımlarını sağlamak ve riskli uygulamaların denetimini güçlendirmek için tasarlanmış olup yasanın temel hedefleri ve amaçları şu şekildedir:

1- Mahremiyet ve Veri Koruma: Yasa, vatandaşların kişisel verilerini korumayı ve bu verilerin yapay zeka sistemleri tarafından kötüye kullanılmasını engellemeyi hedeflemektedir.

2- Ayrımcılığı Önleme: Yasa ile aynı zamanda yapay zeka sistemlerinin ayrımcı veya önyargılı olmasının önüne geçme amacı güdülmektedir, bu sayede toplumun her kesimi eşit muamele görebileceği düşünülmektedir.

3- Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Yapay Zeka Yasası ile Yapay zeka sistemlerinin nasıl çalıştığı ve kararlarını nasıl aldığı konusunda topluma daha fazla şeffaflık sağlanması düzenlenmiş olup bu sayede insanlar, bu sistemlerin kararlarını anlama konusunda daha bilinçli olabilecekler.

4- Yüksek Riskli Uygulamaların Denetimi: Özellikle sağlık, ulaşım ve güvenlik gibi yüksek riskli alanlarda kullanılan yapay zeka sistemleri kabul edilen Yasa sayesinde daha sıkı denetime tabi tutulacak.

B. Yasanın Uygulanması ve Etkileri

Bu tarihi kararın uygulanması, Avrupa'daki yapay zeka gelişimini büyük ölçüde etkileyecek niteliktedir. İlgili Yasa ile; şirketler, yapay zeka teknolojilerini geliştirirken daha fazla düzenlemeye uymak zorunda olup ayrıca, yapay zeka alanındaki araştırma ve geliştirmeler daha sorumlu ve disiplindi bir şekilde yapılacaktır.

Avrupa Parlamentosu'nun bu yasa kabulü, Dünya genelinde, diğer ülkeler ve bölgeler için bir örnek teşkil etmek ve yapay zeka kullanımının daha etik ve sorumlu bir şekilde yönetilmesine öncülük etmek noktasında tarihi bir gelişmedir. İlgili yasa, aynı zamanda, insanların teknolojik ilerlemelerin sunduğu faydalardan yararlanırken haklarının ve güvenliklerinin korunmasını sağlamak için büyük bir adım niteliğindedir.

C. Sonuç

Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği "Yapay Zeka Yasası," yapay zeka teknolojilerinin geleceğini şekillendirecek ve insan haklarına saygı göstermeyi önemseyen bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu Yasa, teknolojinin gücünü kontrol altına almak ve toplumun geniş kesimlerine fayda sağlamak için önemli bir adım olarak görülmekte olup gelecekteki yapay zeka düzenlemeleri için de bir kılavuz işlevi görmesi muhtemel bir tarihi belge olarak kayda geçmiştir.

Kaynak: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0236_EN.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN