Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

İSTANBUL BAM 54. HUKUK DAİRESİ KİRA PARASININ GÜNÜN EKONOMİK KOŞULLARINA UYARLANMASI İÇİN HER ZAMAN “UYARLAMA” DAVASI AÇILABİLECEĞİNE KARAR VERDİ

İSTANBUL BAM 54. HUKUK DAİRESİ KİRA PARASININ GÜNÜN EKONOMİK KOŞULLARINA UYARLANMASI İÇİN HER ZAMAN “UYARLAMA” DAVASI AÇILABİLECEĞİNE KARAR VERDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi 2023/845 E., 2023/536 K. sayılı ilamıyla uzun süreli kira sözleşmelerinde edimler arasındaki dengenin aşırı bozulması ve sözleşmenin taraflar açısından çekilmez hale gelmesi durumunda kira parasının günün ekonomik koşullarına uyarlanması için her zaman “uyarlama” davası açılabileceğine karar verdi.

Dava konusu somut olayda taraflar arasında geçerli kabul edilen kira sözleşmesi 01/04/2019 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli olup davacı, 01/04/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişen, hal ve şartlara göre kira bedelinin uyarlanmasını talep etmiştir.

İlk derece mahkemesi kararında; imzalanan sözleşmenin 01/04/2019 tarihinde başladığı, 1 yıl için kiralandığı davanın 09/03/2022 tarihinde açıldığı, buna göre kira sözleşmesinin süresinin bittiği dikkate alındığında Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri içtihatları doğrultusunda kısa süreli olan işbu sözleşmenin uyarlanmasının mümkün olmadığı kanaatine varılarak davanın reddine karar vermiştir.

Yerel Mahkeme kararına karşı davacının istinaf kanun yoluna başvurması üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi davacının istinap taleplerini haklı bulanarak yasada uyarlama davasının açılma zamanına ilişkin bir sınırlama bulunmadığını, uyarlamanın koşullarının oluşup oluşmadığı araştırılmadan karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu TBK madde 138 gereğince uyarlamanın bütün koşulları gerçekleşmişse borçlunun, hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteyebileceğine, bu nedenle Uzun süreli kira sözleşmelerinde edimler arasındaki dengenin aşırı bozulması ve sözleşmenin taraflar açısından çekilmez hale gelmesi durumunda kira parasının günün ekonomik koşullarına uyarlanması için her zaman “uyarlama” davası açılabileceğine karar vermiştir.

Kaynak:https://www.lexpera.com.tr/ictihat/bolge-adliye-mahkemesi/istanbul-bam54-hd-e-2023-845-k-2023-536-t-15-3-2023    

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN